Live digitaal gidsen, hoe doet u dat?

Foto: Chris Parmiter via Unsplash

Wilt u als museum digitale rondleidingen aanbieden als alternatief voor een museumbezoek en bent u op zoek naar goede voorbeelden? Welke rol kunt u als gids opnemen in het digitale aanbod van musea? Wat is de toegevoegde waarde van live digitaal ‘rondleiden’? En wat kan het betekenen voor uw eigen praktijk?

Antwoorden op deze en vele andere vragen verneemt u tijdens de nieuwe driedelige online inspiratiereeks over live digitaal gidsen. Daarin biedt FARO u zes verschillende ervaringen en mogelijkheden tot expertise-uitwisseling met andere deelnemers. 

Per sessie brengen twee praktijkvoorbeelden een livesessie of een filmpje (per case een 30-tal minuten). Onmiddellijk na elk voorbeeld bespreken we dit in een interactief leergesprek. Welke methodieken lenen zich het beste voor live rondleidingen? Welke (nieuwe) doelgroepen kunt u zo bereiken? Wat zijn de meest geschikte technieken? Hoe bouwt u een live online actie op? Welke kansen zien we voor de toekomst?

Interactie met de gids, ook na corona

De focus ligt op ‘live digitaal gidsen’ en dus de interactie met de gids. We zien de digitale component als complementair aan de fysieke rondleidingen in het museum zelf. Met andere woorden: een vorm van rondleiden die wellicht ook na de coronapandemie nog waarde heeft. Bijvoorbeeld om mensen te bereiken die minder mobiel zijn (zieken, ouderen, kwetsbare groepen) maar ook bijvoorbeeld als teaser op de museumwebsite, om andere museale aspecten te tonen, om een gewone rondleiding voor te bereiden of achteraf te verwerken …

Praktisch

Gedetailleerde informatie over het programma vindt u via de FARO-vormingskalender. De drie sessies zijn intussen volzet. Als u interesse hebt in deze onderwerpen, dan kunt u dat laten weten aan mieke.vandoorselaer@faro.be.

Foto: Chris Parmiter via Unsplash

Mieke Van Doorselaer