Dag van de Ambachten viert haar 15e editie

Dag van de Ambachten - CC0

Op zondag 21 november 2021 vindt de 15e Dag van de Ambachten plaats. Het talent en de knowhow van de vele erkende ambachtslieden die in België actief zijn, wordt die dag in de kijker geplaatst. Ambachtslui die aan dat evenement willen deelnemen en hun activiteiten in de schijnwerpers willen plaatsen, kunnen zich nog tot 15 oktober 2021 inschrijven.

Context

Sinds 2006 organiseert de FOD Economie, met de steun van de minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s, de Dag van de Ambachten. Die dag promoot de knowhow en het talent van duizenden erkende ambachtslieden in België. Ambachtslieden over heel België zetten die dag hun atelier open voor het grote publiek. Bezoekers worden verrast met een begeleid bezoek, een demonstratie of soms zelfs proeverijen.

Dat evenement is dan ook een unieke gelegenheid voor ambachtslieden om een nieuw publiek aan te trekken en hun talent en de passie waarmee ze elke dag opnieuw aan de slag gaan, te delen met de bezoekers. De deelname aan de Dag van de Ambachten is volledig gratis en biedt ambachtslieden meer zichtbaarheid en naamsbekendheid dankzij:

  • een grootscheepse campagne: reclame in dagbladen en tijdschriften, campagne via internet en sociale media;
  • een promotiekit: folders, affiches, spandoek, bewegwijzering, ...;
  • een vermelding op dagvandeambachten.be;
  • de mogelijkheid om een eigen, persoonlijke affiche te maken.

Hoe deelnemen?

Inschrijven kan enkel door ambachtslieden die een wettelijke erkenning hebben gekregen van de Commissie Ambachtslieden van de FOD Economie. Een online inschrijvingsformulier is beschikbaar op de website. Wie al aan vorige edities heeft deelgenomen, vindt zijn gegevens gemakkelijk terug.

Ambachtslieden die geen internettoegang hebben, contacteren de organisatoren op het telefoonnummer 0800 120 33 en ontvangen per post informatie over de deelnemingsvoorwaarden en het inschrijvingsformulier.

Erfgoeddag & Dag van de Ambachten

Onder de titel 'Hoe maakt u het' focuste Erfgoeddag in 2019 op het thema Ambachten. Naar aanleiding van dit thema, startten heel wat erfgoedorganisaties en vaklieden een samenwerking op. Ze lieten het publiek kennismaken met de manier waarop ambachtslui werken en hoe zij hun vak duurzaam doorgeven aan de volgende generatie. Zo ook mandenvlechtster Lieve Lieckens, die in de video hierboven vertelt over het maakproces van een mand. Er werden sindsdien ook meester-leerlingtrajecten opgezet, het vakmanschap dat in de hoofden en handen van mensen leeft, vormt namelijk immaterieel erfgoed.

Foto cover: CC0

Michelle Van Meerhaeghe