Buurten met erfgoed 2.0 gaat van start

Photo by Brooke Cagle on Unsplash

Buurten met erfgoed maakt leerkrachten van het basisonderwijs al enkele jaren warm om erfgoed als leermiddel te integreren in de klaspraktijk. Hun vele positieve reacties deden ons dromen over een gelijkaardig traject voor het secundair onderwijs. Dankzij de ondersteuning van Cera zijn we nu zover, en starten er dit schooljaar effectief een aantal piloottrajecten!

(G)lokale uitdaging als vertrekpunt

Buurten met erfgoed 2.0 wil secundaire scholen en lokale erfgoedpartners samen in beweging zetten rond een (g)lokale uitdaging. Bijvoorbeeld: de herbestemming van een kerk in de buurt van de school, een nakende verdwijning van een bepaalde traditie, streekproduct, bos of woonwijk. Of een verandering in het stratenplan, de bevolkingssamenstelling of de manier waarop we eten en leven. We willen laten zien dat maatschappelijke problemen multidisciplinair gekaderd en aangepakt moeten worden om leerlingen beter voor te bereiden op hun verdere studies en/of beroepsloopbaan.

Verdiepen in duurzaamheid en erfgoed

Vanuit verschillende invalshoeken zoals geschiedenis, architectuur, ruimtelijke ordening, lokale economie, mobiliteit, veiligheid, cultuur, diversiteit, solidariteit en armoede ... onderzoeken scholen en erfgoedpartners hoe een (g)lokale uitdaging evolueerde. Vervolgens verkennen ze mogelijke oplossingen om in de toekomst met dit thema op een duurzame en respectvolle manier om te gaan. Op deze manier wordt de theorie van Cultuur in de Spiegel (CiS) in de praktijk gebracht: de culturele vaardigheden bij de leerlingen worden aangescherpt en hun cultureel bewustzijn wordt vergroot.

Omdat we er expliciet voor kiezen dat het project op niveau van de school haalbaar moet zijn en het niet onze bedoeling is om leerkrachten met veel extra werk op te zadelen, kunnen de scholen de inhoud en omvang van het Buurten met erfgoed-traject in grote mate zelf bepalen. Bovendien  worden de  scholen en erfgoedpartners doorheen het hele Buurten met erfgoed-traject professioneel ondersteund en gecoacht door de stuurgroep Buurten met erfgoed.

Drie pilootscholen dit schooljaar

We starten dit schooljaar met drie pilootscholen waarbij telkens een andere invalshoek getest wordt. Zo ligt de focus in GTI Duffel op de eerste graad in de B-stroom. In KTA Lokeren testen we de methodiek uit op alle leerlingen van 3TSO en in KA Athena Oostende op alle leerlingen van de derde graad. Vandaag organiseerden we de eerste startdag in Oostende. Leerkrachten uit de derde graad ontmoetten (erfgoed)partners uit Oostende en samen brainstormden zij over het verdere verloop van het traject. 

www.buurtenmeterfgoed.be

Foto: Brooke Cagle via Unsplash

Laura Staut