Virtuele tentoonstelling brengt verhalen van Belgische oorlogsvluchtelingen tot leven

het graf van Frederik Theophil Mertens

Met de hulp van vele nazaten, familie- en heemkundigen en erfgoedprofessionals in Engeland en Vlaanderen brengt Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis het bijna vergeten verhaal tot leven van tienduizenden Belgen die naar Engeland vluchtten tijdens de Grote Oorlog.

Witte klaprozen

Via www.belgianrefugees14-18.be maakt u vanaf 10 november kennis met hun verhalen en tientallen bewaard gebleven relicten. De website bevat ook een aantal waardevolle verzamelde getuigenissen die niet of niet volledig in de tentoonstelling konden opgenomen worden. Zo stootte de Britse Bridget Geoghegan bij haar onderzoek naar graven van soldaten uit de Eerste Wereldoorlog in Wales op een grafsteen van een dertienjarige Belg. De begrafenis van de jongen bleek niet evident verlopen te zijn. De (katholieke) priester en de plaatselijke (anglicaanse) dominee maakten ruzie over wie de begrafenis mocht voorgaan. Geoghegan reconstrueerde het verhaal van de jongen en zijn familie aan de hand van archiefonderzoek en gesprekken met onder andere twee Brusselse cafébazen in Bangor (Wales). De jongen, afkomstig uit Mechelen, zal verder door de gemeenschap gekoesterd worden, schrijft ze in haar getuigenis. Er liggen witte klaprozen voor hem klaar.

Studiedag

Door de grote vraag van nazaten van vluchtelingen naar informatie, besloot Amsab-ISG om op de website ook een bronnenapparaat op te nemen met een handleiding die gebruikt kan worden bij de zoektocht naar voorouders die naar Engeland vluchtten.

De tentoonstelling wordt gelanceerd met een studiedag op 10 november in het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Dan wordt onder andere de tentoonstelling voorgesteld, wordt het gebruik van virtuele tentoonstellingen in de erfgoedsector toegelicht en vertelt een Britse gastspreker over de crowdfundingcampagne in Engeland voor het oprichten van een monument voor de Belgische fabrieksarbeiders tijdens WOI.

Katrijn Dhamers