Van Dolle Mina tot #metoo

erfgoed van de vrouwenbeweging

In 1970 trekt een nieuwe lichting feministische organisaties de straat op. Speels en energiek luiden de Pluralistische Actiegroepen (PAG), Dolle Mina en Marie Mineurs het begin in van een 'tweede feministische golf' in België. In de jaren en decennia erna zien nieuwe initiatieven het licht. Praatgroepen, vrouwenhuizen en -cafés, vluchthuizen, abortuscomités, tijdschriften en radio-uitzendingen schieten her en der als paddenstoelen uit de grond. 

Er ontstaan organisaties van lesbiennes en van vrouwen met een migratieachtergrond. In de loop der jaren vervoegen ook nieuwe groepen het debat, zoals de queer- en transbeweging, en organisaties die werken rond kruispunten van ongelijkheid. Deze geschiedenis – die ook vandaag wordt gemaakt – wil het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis samen met zijn partners helpen bewaren.

Een overzicht van het erfgoed

Bedoeling is om tegen 2020 een overzicht te maken van het erfgoed van organisaties en van initiatieven uit deze emancipatiebeweging, van 1970 tot vandaag. Zo'n overzicht is een belangrijke eerste stap in de zorg voor erfgoed. Dat erfgoed ligt mogelijk ook bij u of bij uw organisatie, in de vorm van verslagen van vergaderingen, foto's van betogingen, brieven, tijdschriften (lokale blaadjes en pamfletten kunnen erg zeldzaam zijn), geluidsopnames of filmpjes ... Ook digitaal materiaal hoort erbij.

Wat kan u doen?

  • Hebt u materiaal liggen? Gebruik de fiche om een korte beschrijving te sturen. Mailen of bellen kan ook. Wilt u (op termijn) materiaal toevertrouwen aan een erfgoedcentrum, dan kunt u steeds advies vragen.
  • Kent u mensen met schatten op zolder? Vertel hen over dit project en breng hen in contact.
  • Ook als uw organisatie al voor 1970 ontstond maar weinig bekend is, hoort men graag van u.
  • Kom op 25 mei mee nadenken over het erfgoed en het geheugen van de feministische beweging.

Uitwisselingsdag 25 mei 2019

Op zaterdag 25 mei volgt een contactdag in Brussel in het Amazonegebouw. U kunt er helpen om de beweging gedetailleerd in kaart te brengen. Er worden tips gegeven over de bewaring van erfgoed, we gaan op zoek naar verhalen ... Het precieze programma volgt in april.

Benieuwd? Mail naar erfgoedoproep@amazone.be

Het initiatief gaat uit van het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis en RoSa, AMSAB-ISG, Fonds Suzan Daniel, Archiefbank Vlaanderen en het Instituut voor Publieksgeschiedenis.

Katrijn Dhamers