President Macron pleit voor teruggave van omstreden koloniaal erfgoed

Benin Bronzes in het British Museum. Son of Groucho via Flickr, CC BY 2.0

In een rapport dat vrijdag 23 november verscheen, pleiten onderzoekers Felwine Sarr en Bénédicte Savoy voor de teruggave van omstreden koloniaal erfgoed. Het onderzoek werd bevolen door de Franse president Macron.

Meer specifiek gaat het om werken die ontvreemd werden 'zonder toestemming' tijdens het koloniale bewind van Frankrijk. Daarmee pleiten de auteurs voor de terugkeer van werken naar Afrika, eerder dan het uitlenen van objecten op lange termijn. Teruggave moet een streefdoel zijn, tenzij instellingen kunnen bewijzen dat objecten rechtmatig werden verworven. Het is nu aan president Macron om te beslissen op welke manier hij de adviezen ter harte zal nemen.

Werp hier een eerste blik op het rapport. Vanaf vrijdag 23 november kan het rapport hier geraadpleegd worden.

Restitutie brengt de gemoederen sterk in beweging in Europa

Recent nog werden de richtlijnen van de Deutscher Museumsbund naar het Engels vertaald. In deze richtlijnen pleit men voor een goed beredeneerde omgang met werken die tijdens de koloniale periodes werden verzameld. Toch zijn de richtlijnen voor betrokkenen in Afrika nog te weinig verregaand, zolang ook een (internationaal) wettelijk kader ontbreekt. Lees hier bijvoorbeeld de argumenten van Kwame Opoku over de Duitse richtlijnen.

En wat in België?

Kwame Opoku stelt vast dat in de internationale berichtgeving België nog ontbreekt. Toch worden hier ook verschillende stappen gezet. Zo verscheen bijvoorbeeld in oktober nog een open brief van verschillende museummedewerkers en academici waarin ze vanuit een open dialoog pleiten voor restitutie.

Daarnaast werden ook over de nakende opening van het Africamuseum talrijke interventies geschreven. Vanuit zijn standpunt stelt publicist Opoku in vraag hoe België zich verder zal bewegen: naar het meer radicale voorstel in Frankrijk of de meer voorzichtige aanpak van Duitsland. Of nog, zoals in de Angelsaksische wereld, naar een voorkeur voor langetermijnuitleningen.

Alleszins willen in België de schrijvers van de open brief zich ook engageren voor de verdere ontwikkeling van standpunten en acties.

Foto: Benin Bronzes in het British Museum. Son of Groucho via Flickr, CC BY 2.0

Katrijn Dhamers