Nieuwe EU-oproep gericht op de integratie van burgers van derde landen

De Europese Commissie (DG Home) heeft een oproep (AMIF-2017-AG-INTE) gelanceerd gericht op de integratie van burgers van derde landen. Deadline voor het indienen van dossiers is 1 maart 2018. Voor deze oproep mogen ook culturele organisaties een voorstel indienen, in het bijzonder voor volgende prioriteiten:

Prioriteit 1: Raising awareness on migrants' contribution to EU societies
Hiermee wil de EU inspelen op de negatieve perceptie die bestaat in de publieke opinie omtrent migratie. Mogelijke projecten spelen dan ook in op een positief verhaal over migratie en op de bijdragen van burgers van derde landen aan de samenleving. Voorbeelden van projecten (niet exhaustief) kunnen zijn: projecten in scholen, sportclubs of jeugdclubs, audiovisuele campagnes, gebruik van sociale media met getuigenissen over persoonlijke ervaringen, training in verband met het vinden van duidelijke en feitelijke bronnen over migratie en de bijdrage van migranten aan de samenleving, communicatiecampagnes.

Prioriteit 2: Community building at local level for integration including through volunteering activities
Hieronder vallen projecten die op lokaal niveau werk maken van vrijwilligerswerk binnen cultuur, sport of andere activiteiten. Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om de interactie tussen EU-burgers en burgers van derde landen te stimuleren. Mogelijke ideeën zijn: culturele uitwisselingen, vrijwilligerswerk gericht op integratie in de buurt, activiteiten binnen sport/cultuur/jeugd of activiteiten gericht op het versterken van de deelname van migranten aan het gemeenschapsleven.

Dit is geen subsidie-oproep onder Creative Europe, maar past binnen de DG Home.

Meer informatie en documenten vindt u op de site van DG Home.

Foto: Joe Piette, CC BY-NC 2.0

Katrijn Dhamers