Nieuw Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is er ook voor erfgoedsector

Stop hand, Saif71.com via Unsplash

Een melding in verband met grensoverschrijdend gedrag? U kunt voortaan terecht bij het nieuwe Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag.

Voor wie?

Het Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is een onafhankelijk meldpunt voor personen met een melding over grensoverschrijdend gedrag in een van de Vlaamse sectoren. Dat wil zeggen: wanneer grensoverschrijdend gedrag gebeurt binnen organisaties die vallen onder de Vlaamse bevoegdheden. Cultuur is een van deze bevoegdheden.

Het gedrag hoeft niet noodzakelijk te gebeuren in het kader van een organisatie, het is voldoende dat er een rechtstreekse link is met een bepaalde sector of organisatie. Minstens het slachtoffer of de dader moet lid en/of medewerker zijn van een Vlaamse organisatie. Het is niet noodzakelijk dat een organisatie erkend of gesubsidieerd wordt.

Het meldpunt is toegankelijk voor verschillende soorten melders: slachtoffers, getuigen, verwanten, derden, organisaties, daders

Voor wie niet?

Grensoverschrijdend gedrag tussen eenmalige gebruikers van de werking van een organisatie valt niet onder het toepassingsgebied. Denk aan het publiek van een voorstelling.

Wat doet het meldpunt?

Het meldpunt neemt twee concrete opdrachten op:

 • Het ontvangen van meldingen en er een passend gevolg aan geven.
  Er wordt geluisterd naar uw verhalen en vragen. U wordt begeleid en geadviseerd in de stappen die u kunt nemen, en ondersteund bij het melden van een klacht. Het meldpunt kan u ook doorverwijzen naar de geschikte hulpproblemen. En informeert over juridische en tuchtrechtelijke mogelijkheden.
   
 • Monitoren en in kaart brengen van de meldingen van grensoverschrijdend gedrag.
  Op basis hiervan zullen beleidsadviezen worden geformuleerd en aanbevelingen opgesteld.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag is een koepelbegrip voor geweld (zowel fysiek als psychisch), ongewenst seksueel gedrag, discriminerende intimidatie en pesterijen:

Waar vindt u meer informatie?

 • Via de website: www.grensoverschrijdendgedrag.vlaanderen
 • Via mail: meldpunt@vlaanderen.be.
 • Telefonisch: via het gratis nummer 0800 13184 – op maandag van 9.00 tot 20.00 uur, op de andere werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
 • Via de chatfunctie op de website: elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

Foto: Saif71.com via Unsplash

Katrijn Dhamers
grensoverschrijdend gedrag
Opening / lancering