Must-read: 21 vragen en antwoorden over migratie

vragen over migratie

Hoeveel migranten zijn er in België? Zijn ze geïntegreerd? Nemen ze jobs af van de Belgen of worden ze gediscrimineerd? Wie bedoelt men met 'mensen zonder papieren'? Is België gastvrijer dan andere landen? Mogen we onze grenzen sluiten? Als we al een antwoord hebben op dit soort vragen, baseren we ons vaak op vooroordelen of foutieve informatie. Een gratis e-book biedt antwoorden.

Via 21 vragen en antwoorden dringt dit handzaam boekje op basis van wetenschappelijke gegevens en helder cijfermateriaal door tot de kern van migratie. Het boekje is de Nederlandse vertaling van een samenwerking tussen Jean-Michel Lafleur (Universiteit Luik), Abdeslam Marfouk (Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique en Universiteit Luik) en Nadia Fadil (Centrum Interculturalisme, Migratie en Minderheden, KU Leuven). Het werd gerealiseerd met de financiële steun van de Koning Boudewijnstichting.

In haar voorwoord stelt Nadia Fadil dat "migratie niet positief noch negatief is: het vormt gewoonweg een wezenlijk en onoverkomelijk onderdeel van onze maatschappelijke diversiteit, net zoals geslachtsverschillen of leeftijdsverschillen dat zijn. […] De beweging van mensen en ideeën heeft altijd deel uitgemaakt van de menselijke geschiedenis, en is hier zelfs een cruciaal ingrediënt van. Het is dankzij, en niet ondanks, migratie dat kruisbestuivingen mogelijk werden gemaakt die zich hebben vertaald in innovatie en vooruitgang. Het is dankzij migranten dat Europa een vinger aan de pols kan houden rond wat er elders ter wereld leeft."

Wie zich snel wil inlezen vanuit een wetenschappelijke analyse, vindt in dit boek vakantievoer. Het boek is gratis te downloaden als e-book of als betalende paperback.

Vragen:

 1. Wat is het verschil tussen een immigrant, een emigrant, een expat, een vreemdeling, een autochtoon, een allochtoon, een asielzoeker, een vluchteling, een 'illegaal' en een 'mens zonder papieren'?
 2. Is immigratie een nieuw verschijnsel in België?
 3. Hoeveel immigranten zijn er in België, waar komen ze vandaan, waar wonen ze?
 4. Hoeveel vreemdelingen zijn er in België?
 5. Waarom verlaten migranten hun herkomstland?
 6. Waarom willen migranten naar België komen?
 7. Hoeveel immigranten komen vandaag binnen in België en wie zijn ze?
 8. Migreren vrouwen minder dan mannen?
 9. Is België soepeler dan andere landen tegenover immigranten en asielzoekers?
 10. Is de Belgische bevolking minder verdraagzaam tegenover migranten?
 11. Kunnen Europa en België hun grenzen sluiten en de komst van immigranten en asielzoekers stoppen?
 12. Nemen immigranten de jobs af van Belgische werknemers?
 13. Zijn migranten geïntegreerd?
 14. Zijn migranten het slachtoffer van discriminatie op de arbeidsmarkt in België?
 15. Kost migratie geld aan de overheid?
 16. Vormen immigranten een gevaar voor de veiligheid in België?
 17. Vormt migratie een gevaar voor de Belgische identiteit?
 18. Worden alle migranten Belgen?
 19. Hebben immigranten een invloed op de verkiezingen in België?
 20. Zullen de nieuwkomers en asielzoekers “mensen zonder papieren” worden?
 21. En de Belgen, zijn dat ook migranten?

Dit boekje is de Nederlandse vertaling van Pourquoi l’immigration? 21 questions que se posent les Belges sur les migrations internationales au XXIe siècle, ISBN 978-2-8061-0362-8, Academia-L’Harmattan.

Katrijn Dhamers