Grenzen verkennen om grenzen te verleggen: nu al aan de slag met migratie in 2014

Vlaanderen bruist van de culturele diversiteit. Deze rijkdom manifesteert zich in alle geledingen van het dagelijks leven: tradities en rituelen, taalbeleving, culinair erfgoed, familieleven, vrijetijdsbeleving, economie enz. Globalisering kenmerkt de wereld van vandaag en ook onze communicatie gaat de hele wereld rond. Deze wereldwijde contacten hebben uiteraard een invloed op het leven in Vlaanderen. Nog steeds, na vele eeuwen van migratie, kenmerkt Vlaanderen zich door migratie. De geschiedenis van Vlaanderen is een geschiedenis van velen.

2014 is een belangrijk jaar voor de herdenking van talrijke migratie-ervaringen. Het jaar staat symbool voor de herdenking van de Marokkaanse en Turkse arbeidsmigratie naar België. Het zal dan 50 jaar geleden zijn dat de bilaterale akkoorden met de Belgische Staat werden afgesloten. Dit is een uitstekend aanknopingspunt om migratie van de laatste 50 jaar, over vele generaties heen, in de kijker te zetten. Ook Erfgoeddag 2014, met als thema ‘Grenzeloos’, leent zich uitstekend als aanleiding om het thema onder de aandacht te brengen.

Niet alleen de erfgoedsector wil de blik verbreden en de grenzen verkennen. Vlaams minister van Inburgering Geert Bourgeois roept in zijn Beleidsbrief Inburgering en Integratie van 2012-2013 uitdrukkelijk op tot samenwerkingsinitiatieven. "Een gedeeld verleden samen herdenken, kan de sociale cohesie tussen mensen met een verschillende herkomst versterken", zo schrijft de minister.

FARO wil zelf het goede voorbeeld geven aan andere erfgoedorganisaties met de ondertekening van de Engagementsverklaring etnisch-culturele diversiteit. Ook wil FARO de eerste contacten leggen met de integratiesector, wil ze deze onderhouden en wil ze andere erfgoedorganisaties aanmoedigen om hetzelfde te doen. Om een samenwerking aan te gaan hoeven we immers niet te wachten tot 2014. Ook nu al kan gestart worden met voorbereidingen voor 2014 en kunnen we op zoek gaan naar nieuwe en misschien minder evidente partners.

Verken de grenzen om samen grenzen te verleggen!

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Katrijn D’hamers (katrijn.dhamers@faronet.be, +32 (0)2 213 10 76).

Katrijn Dhamers