Gezocht: bijdragen over migratieherinneringen

Red Star Line Museum. Victoriano Moreno via Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

Migration Memories. Dialogues on the relationship between memory, heritage and migration is titel van de 29e jaarconferentie van AEMI, voluit de Association of European Migration Institutions. De conferentie wordt van 2 tot 5 oktober georganiseerd door het Red Star Line Museum in Antwerpen. Dat museum vertelt het verhaal van miljoenen landverhuizers die via Antwerpen naar Amerika reisden. Met een oproep tot het inzenden van bijdragen én een uitnodiging voor deelname staat u al alvast klaar op het juiste spoor.

Focus op ‘migratie’herinneringen

Migratie maakt integraal onderdeel uit van de menselijke geschiedenis, maar individuele en collectieve ontheemding hebben de laatste decennia een hoogtepunt bereikt. Wanneer migranten en vluchtelingen grenzen oversteken en zich in een nieuwe omgeving proberen te vestigen, nemen zij niet alleen belangrijke documenten en persoonlijke bezittingen met zich mee, maar ook tradities, herinneringen en ervaringen uit de plekken waar zij eerder woonden. UNESCO definieert erfgoed als ‘onze erfenis van het verleden, waar we vandaag mee leven en wat we doorgeven aan toekomstige generaties’. Maar erfgoed en herinnering veranderen onder invloed van menselijke mobiliteit.

Onder erfgoedprofessionals en beleidsmakers groeit het bewustzijn dat cultuur en cultureel erfgoed door middel van participatie ingezet kunnen worden bij de inburgering van migranten en vluchtelingen in de samenleving. Door participatieve initiatieven en het stimuleren van actieve betrokkenheid van alle sociale groepen kan integratie worden opgevat als een proces van wederzijds begrip van elkaars verleden en heden, cultuur en omgeving. Meer en meer onderzoeks- en erfgoedinstellingen nemen een rol op in het bewaren van ‘migratie’herinneringen en cultureel erfgoed.

Hoe veranderen herinneringen en erfgoed door de (vaak levensgevaarlijke) reizen naar een veilige haven en betere toekomst? Hoe gaan migranten en vluchtelingen om met trauma’s en het verlies van familiebanden? Wat is de impact hiervan op hun nieuwe levens en de plaatsen waar zij zich vestigen? Hoe verhoudt hun nieuwe thuis zich tot hun oude thuis? Wat is hun culturele bijdrage aan de ontvangende samenlevingen? Wat met hun roots en familiebanden? Hoe worden herinneringen en erfgoed doorgegeven aan de volgende generaties? Wat met migratie-erfgoed? Dit zijn slechts enkele van de vele onderwerpen die tijdens deze conferentie aan bod zullen komen.

Call for abstracts: deadline 1 februari 2019

De conferentie is bedoeld om een uitdagende dialoog te stimuleren tussen wetenschappers uit allerlei disciplines en erfgoedwerkers die rond het thema migratie en herinnering werken. Tijdens de conferentie zal er een mix aan presentatievormen zijn: lezingen, posterpresentaties, discussies en workshops. Abstracts van 300-400 woorden (inclusief een kort cv) kunnen ten laatste op vrijdag 1 februari 2019 worden ingediend bij: marie-charlotte.lebailly@antwerpen.be.

Mogelijke thema’s voor de conferentie zijn (in het Engels):

Migration and Memory

 • Representing migration
 • Migration, memory and (cultural) identity
 • The role of religion in remembering and coping with trauma
 • Events and places transforming memories and identities
 • Remembering, forgetting an imagining the preexile past
 • (Re)construction of memory and identity through diasporic narratives
 • Biographical approach of (the history of) migration
 • Individual stories versus collective narratives
 • Heritage and multiplicity in historical narratives. New narratives
 • Multiperspectivity in heritage education. Clashing frames of reference

Home and Away

 • Remembering home
 • (Re)constructing home in displacement
 • Transnationalism and ties with ‘home’

Roots and Routes

 • Relationship between place attachment and mobility
 • Memory and feeling in journey narratives
 • Displaced heritage and family histories. Going back to the roots
 • Geneticgenealogical research. Fact and fiction in genetic ancestry
 • Passing on memories and heritage to the next generations
 • Intergenerational aspects of migration

Migrating Heritage

 • Networks and networking
 • The impact of disaster/exile on heritage
 • ‘Refugee heritage’. ‘Culture of exile’. ‘Heritage in/of/on exile’. Museumin-Exile
 • The roles and responsibilities of heritage organizations towards migrants and their heritage
 • The (in)tangibles of migrating heritage
 • Form everyday object to migrating heritage

Cultural diversity and exhibiting migration

 • Multiculturalism. Interculturality. Transculturality
 • Participation and empowerment. Cultural participation as an instrument for the integration of migrants and refugees in cultural life and society
 • Participative and biographic collecting
 • Collecting migration
 • Reinterpreting and recontextualizing existing collections
 • Decolonizing heritage and places
 • Shared (cultural) heritage

Deelnemen

Deelname aan de conferentie is gratis voor leden van de AEMI. Niet-leden worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan de conferentie; er zal enkel een kleine bijdrage worden gevraagd voor koffie, thee en lunches. De voertaal van de conferentie is het Engels.

Foto: Red Star Line Museum. Victoriano Moreno via FlickrCC BY-NC-ND 2.0

Katrijn Dhamers