Dacht u al na over meerstemmigheid?

Foto uit expo FOMU:  Zanele Muholi, Ntozakhe II, Parktown, 2016. Courtesy of Stevenson, Cape Town/ Johannesburg and Yancey Richardson, New York.

Regelmatig berichten we op deze website over inspirerende voorbeelden en ontwikkelingen in verband met meerstemmigheid, dekolonisatie, diversiteit … Hier volgt een kort overzicht om de eerstkomende maanden geïnspireerd door te komen. Hou ook de FARO-kalender en -blog in de gaten voor meer aanbod en nieuws.

Decolonizing practices in Gent

Aan de UGent kunt u terecht voor verschillende lezingen onder de noemer Decolonizing Practices and Discourses in Belgium.

In Antwerpen bent u op 18 december welkom voor het seminarie Conflict Matters van Fameus en KunstZ. De focus ligt op de discussie, het debat en het meningsverschil als hefboom om het transitieproces van de cultuursector te versterken. Vandaag wordt op een gepolariseerde manier met conflict omgegaan waardoor velen onder ons begrijpelijk een conflictmoeheid ervaren. Maar conflict does matter, is constructief, geeft impulsen aan de praktijk en zorgt voor een voortdurende vernieuwing, zo pleiten de organisatoren.

Decolonize the museum in Antwerpen

Ook nog in Antwerpen vindt u inspiratie in de expo Claude Samuel Zanele in het FOMU, waarin drie fotografen de lens op zichzelf richten als venster op de wereld. Ze kaarten elk op een persoonlijke manier kwesties aan over politiek, ras, gender en identiteit. Parallel met de expo loopt een programma met lezingen, leesgroepen, een kortfilmfestival rond o.a. identiteit, representatie, huidskleur en gender, gecureerd door Melat G. Nigussie. 

New narratives

Daarnaast brengt het FOMU de New Narratives Tours vanuit Amsterdam naar Antwerpen. Een gastspreker geeft een eigen, persoonlijke visie op de expo’s en collectie. Elke rondleiding vertrekt vanuit het persoonlijk perspectief van de gastspreker. Het thema en de aanpak zijn dus iedere keer anders. Als deelnemer wordt u uitgenodigd om mee te denken over deze nieuwe betekenissen en hierover in gesprek te gaan met elkaar.

  • 28.11.2018 | New Narratives Rondleiding met Simone Zeefuik
  • 08.12.2018 I New Narratives Rondleiding met Anissa Boujdaini
  • 19.12.2018 | New Narratives Rondleiding met Jaouad Alloul
  • 09.02.2019 | New Narratives Rondleiding met Nyiragasigwa Hens

Body Talks

Conversaties over huidskleur, gender en geaardheid zijn vaak ongemakkelijk en verlopen meestal stroef. Het FOMU wil dit patroon doorbreken door one-on-one gesprekken te organiseren over gevoelige thema’s. In de reeks Body Talks worden onderwerpen onderzocht over het lichaam, kijken en bekeken worden en hoe we ons door de wereld bewegen. 

  • 28.11.18 – Body Talk: Simone Zeefuik: Over het Zwarte lichaam binnen fotografie en visuele cultuur
  • 19.12.18 – Body Talk: Jaouad Alloul: Over de evolutie naar een non-binaire wereld 
  • 16.01.19 – Body Talk: Rachida Aziz: F*ck the patriarchy’

Foto uit expo FOMU:  Zanele Muholi, Ntozakhe II, Parktown, 2016. Courtesy of Stevenson, Cape Town/ Johannesburg and Yancey Richardson, New York.

Katrijn Dhamers