Start traject calamiteitenplan Brussel

(c) Vlaamse Gemeenschapscommissie

Op 7 februari werd in het AMVB in Brussel de aftrap gegeven van het traject collectiehulpverlening (CVH) of calamiteitenplan. Dit traject is de rechtstreekse opvolger van het ECCE-traject of 'Eerste hulp bij Calamiteiten met Cultureel Erfgoed'. ECCE werd in 2007 ontwikkeld door het toenmalige Culturele Biografie Vlaanderen (nu FARO) in samenwerking met de erfgoedcellen en OPTIMIT, een Mechels adviesbureau in beveiliging. Daarna werd het traject overgenomen door de provinciale depotconsulenten. Het werd voor het laatst georganiseerd in 2015 in de provincie Limburg.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie, FARO en Helicon Conservation Support slaan nu de handen in elkaar voor de opstart van een nieuw traject. Dat zal lopen in Brussel en heeft als doel om organisaties aan te sporen tot en te helpen bij het uitwerken van een calamiteitenplan. Daarnaast wil het traject ook komen tot de vorming van een regionaal calamiteitennetwerk, waarin organisaties expertise kunnen delen en elkaar kunnen helpen in tijden van nood.

Het traject ziet eruit als volgt:

  • Dag 1: Een risicoanalyse maken
  • Dag 2: Onderzoeken en in kaart brengen van de eigen organisatie, middelen en mogelijkheden
  • Dag 3: Op elkaar afstemmen van de vastgestelde mogelijkheden en geanalyseerde risico’s
  • Dag 4: Implementatie van het calamiteitenplan in de eigen organisatie
  • Einde van het jaar: een table-topoefening en afsluiting

De deelnemende organisaties zijn het AMVB (Archief en museum voor het Vlaamse leven te Brussel), het Joods Museum van België, het Museum Kunst en Geschiedenis en MoMuse (Gemeentelijk museum van Sint-Jans-Molenbeek). De groep komt om de zes weken bij elkaar, afwisselend is een van de partners gastheer. Tussendoor krijgen de organisaties huiswerk mee. Aan het einde van de rit is het de bedoeling dat elke organisatie beschikt over een basisdocument calamiteitenplanning.

Startschot

Tijdens de eerst bijeenkomst in het AMVB volgden de deelnemers eerst een inleidende uiteenzetting over het doel van een calamiteitenplan en de manier waarop zo'n plan tot stand komt. In de namiddag werd gestart met de opmaak van een risicoanalyse, meteen ook de eerste stap in het maken van een calamiteitenplan. De situatie in het AMVB gold hierbij als uitgangspunt. Welke risico’s zijn er in de organisatie aanwezig? Als huiswerk moeten alle deelnemers nu een risicoanalyse uitvoeren in de eigen organisatie. Het resultaat daarvan wordt kort voorgesteld tijdens een volgende bijeenkomst.

Bekijk hier enkele sfeerbeelden van een bijzonder intensieve en zeer boeiende eerste dag:

Een opdracht
Rondleiding AMVB
Analyse van de risico's


Foto's: (c) Vlaamse Gemeenschapscommissie

Julie Lambrechts