Save the date | Masterclass Science and Heritage 1.0

Onderzoek Saulustableau (c) Geert Van der Snickt, AXES Research Group UA

Wetenschappelijk onderzoek verrichten op de zorgvuldig samengestelde museumcollectie is volgens de ICOM-museumdefinitie een van de vier pijlers van de museumwerking. Binnen dat onderzoek hebben de zogenaamde 'harde wetenschappen' onbetwistbaar hun plaats veroverd. Die samenwerking én wisselwerking tussen het cultureel-erfgoedveld en de exacte wetenschappen komt aan bod in de masterclass Science and heritage 1.0. 

De masterclass vindt plaats op donderdag 28 maart 2019 en is een samenwerking tussen het MAS, de opleiding Conservatie-Restauratie van de Universiteit Antwerpen, ICOM Belgium Flanders en FARO. Aan bod komen vier concrete projecten waarin verschillende wetenschappelijke onderzoekers hun onderzoeksmethoden toepasten op objecten uit de collectie van het MAS.

Op het programma:

  • Geert Van der Snickt, doctor in de Conservatie-Restauratie en erfgoedwetenschapper aan de Universiteit Antwerpen, geeft toelichting bij het gebruik van MA-XRF scanning in het onderzoek naar het 16e-eeuwse tegeltableau De bekering van Saulus, een 16e-eeuws topstuk uit de MAS-collectie.
  • Peter Cosyns, zelfstandig archeoloog, doctor in de archeologie, specialist in laatantiek glas en honorary research fellow van de Vrije Universiteit Brussel, gaat in op een zogenaamd 19e-eeuws glazen medaillon uit de MAS-collectie. Door achtereenvolgens de XRF-methode op het object toe te passen bleek dat verder onderzoek nodig was, met een verrassend resultaat als gevolg.
  • Wendy Meulebroeck, doctor in de ingenieurswetenschappen en professor in de fotonica verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (vakgroep Toegepaste Natuurkunde en Fotonica; onderzoeksgroep B-PHOT), legt aan de hand van een aantal casestudies uit hoe de interactie tussen lichtdeeltjes (fotonen) en glas ons informatie kan verschaffen over de chemische samenstelling en hoe glas op die manier kan gedateerd worden. 
  • Helena Wouters, doctor in de scheikunde en hoofd van de laboratoria Glas en Metaal van het KIK, spreekt over haar fysico-chemisch onderzoek op twee precolumbiaanse tunjos uit de Collectie Paul en Dora Janssen-Arts. Met behulp van radiografie werden aanzetnaden, metaalbreukjes en de assemblage van het object getoond. Via technieken zoals röntgenfluorescentiespectroscopie (XRF), raster-elektronenmicroscopie gekoppeld aan X-stralenanalyse (SEM-EDX-WDX) en metallografie werden de gebruikte materialen en technieken van de kunstenaar  ontrafeld.

Meer informatie vindt u terug in de FARO-kalender. Inschrijven kan via de website van het MAS.

Foto: Onderzoek Saulustableau (c) Geert Van der Snickt, AXES Research Group UA

Julie Lambrechts