Save the date | Brainstorm asbest

Asbest, CC0

In 2018 keurde de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege het actieplan ‘asbestafbouw’ goed. Het doel is om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen uiterlijk 2040. Tijdens de doorstartfase van het actieplan 'asbestafbouw' werden een stakeholdersoverleg, proefprojecten en aanvullende studies uitgevoerd. Diverse sectoren kwamen aan bod, o.a. ook het Agentschap Onroerend Erfgoed. Tot dusver bleef de cultureel-erfgoedsector volledig buiten beeld, aangezien dit buiten de bevoegdheden van OVAM valt.

Maar wie vertegenwoordigt onze sector in dit verhaal? In tegenstelling tot andere sectoren wil de cultureel-erfgoedsector het asbesthoudend materiaal dat als erfgoed wordt gezien net bewaren en behouden. In hoeverre moeten we alles bewaren? Wat is de meest veilige manier om dit te doen? Zijn er alternatieven voor het verwijderen van asbest? Van 'afbouw' is hier dus helemaal geen sprake. Maar hoe gaan we om met deze collecties en hoe verzekeren we de veiligheid van de medewerkers?

Op 4 april nodigen het Industriemuseum, ETWIE en FARO u uit op een brainstorm over asbest. Bedoeling is om de discussie over het asbestbeleid en de cultureel-erfgoedsector te starten, de noden van de sector in kaart te brengen en te onderzoeken hoe die sector het best kan worden ondersteund.

Meer informatie over de brainstorm en over de thema's die aan bod zullen komen, vindt u in de FARO-kalender. Inschrijven kan tot 28 maart.

Foto: CC0

Julie Lambrechts