Nieuwe kijk op oude kleur in de conservatie-restauratie: call for papers

Interieur van de Nasir ol Molk Moskee in Shiraz, Iran. Ayyoubsabawiki via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

De Belgische Beroepsvereniging voor Conservators-Restaurateurs doet een oproep aan professionals om papers in te dienen voor haar twaalfde colloquium. Het thema van het colloquium, dat plaatsvindt op 16 en 17 november 2023 in Brussel, is 'Nieuwe kijk op oude kleur in de conservatie-restauratie'.

Twee dagen lang staat het colloquium in het teken van de juiste perceptie van kleuren, inclusief hun degradatie in de tijd. Hoe ontstaat kleur? Welke invloed hebben materialen en afwerkingen? Hoe degraderen kleuren? Welke oplossingen bestaan er om een betere kleurstabiliteit te garanderen? Denk aan pigmenten, kleurstoffen, bindmiddelen, dragers, onderliggende lagen en vernissen, maar ook aan licht en omgevingsomstandigheden.

De lezingen omvatten zowel casestudies uit de praktijk als recent onderzoek of methodieken in functie van de conservatie-restauratiepraktijk. Ook een meer theoretische en/of filosofische reflectie over het onderwerp is welkom. Er moet in elk geval een duidelijke link zijn naar de praktijk van de conservatie-restauratie.

'Nieuwe kijk op oude kleur in de conservatie-restauratie' omvat alle specialisaties van de conservatie-restauratie, en focust dus ook op de preventieve conservatie. 

Nieuw! Short talks

Naast de gewone abstracts voor full-papers krijgen studenten en beginnende restaurateurs de kans om in een short talk van vijf minuten en met één slide hun (lopend) onderzoek of restauratie voor te stellen.

Praktische info

  • Abstracts moeten voor 15 februari 2023 ingediend worden via marjan.buyle@diekeure.be.
  • Begin maart 2023 wordt het definitieve programma vastgelegd. Geselecteerde sprekers worden midden maart 2023 op de hoogte gebracht. Zij ontvangen dan onder meer concrete richtlijnen voor de lezingen en voor de teksten van de publicatie.
  • Sprekers kunnen aan een gereduceerde prijs deelnemen aan het colloquium. 
  • Voor meer details over het thema en de cruciale deadlines: raadpleeg de website van BRK-APROA.

Veel succes!

Foto: interieur van de Nasir ol Molk Moskee in Shiraz, Iran. Ayyoubsabawiki via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Julie Lambrechts