Handreiking kwaliteitshandboek onroerenderfgoeddepots is er

In het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 wordt vermeld dat een onroerenderfgoeddepot erkenning en subsidie kan aanvragen. Dit heeft als doelstelling om de depotcapaciteit in Vlaanderen kwalitatief te verhogen. Een van de erkenningsvoorwaarden is het uitwerken van een kwaliteitshandboek. Dit is een document waarin het erfgoeddepot aangeeft op welke wijze zij de kwaliteit van de werking en de dienstverlening van het erfgoeddepot evalueert, bestendigt en verbetert. Erkende onroerenderfgoeddepots zijn verplicht om binnen een jaar na de erkenning een geschreven kwaliteitshandboek voor te leggen.

Om depotbeheerders te ondersteunen bij hun erkenningsaanvraag ontwikkelde de directie Cultuur van de provincie Oost-Vlaanderen in 2014 binnen het proefproject archeologiedepot in het Provinciaal Erfgoedcentrum Ename een handreiking voor een kwaliteitshandboek. De handreiking kwaliteitshandboek onroerenderfgoeddepots kwam tot stand met de steun van de Vlaamse overheid en is nu online raadpleegbaar

Naast deze handreiking wordt er ook doorverwezen naar de website depotwijzer.be, een platform waar informatiebronnen, richtlijnen en algemeen aanvaarde standaarden gebundeld staan omtrent depotbeleid. 

Daarnaast is er ook een werklijst raadpleegbaar die kan ingevuld en toegepast worden op uw eigen onroerenderfgoeddepot en dient als weerslag van uw opgestelde kwaliteitshandboek. 

Veel succes!

Julie Lambrechts