Dag 4: Ethnographic collections, aspects of research, preservation and conservation | Summer school

opslag

Op zaterdag gingen de studenten vanuit Antwerpen met de bus op uitstap naar Leuven. In de voormiddag brachten ze een bezoek aan een van de depots van de KU Leuven waarvan ook de etnografische collectie deel uitmaakt. Curator Anne Verbrugge vertelde meer over het gebouw, de collectie en hoe deze verworven is, alsook welke preventieve maatregelen genomen worden. Op het einde van de rondleiding had Anne diverse etnografische objecten klaargelegd, zodat de studenten ze van kortbij konden bekijken. Hierna was er nog gelegenheid om vragen te stellen.

Vanwege het mooie weer hadden de studenten voor de lunch de mogelijkheid om het Arenbergkasteel en het aangrenzende park te bezoeken. Dit was de perfecte locatie voor een groepsfoto.

"To be critic about our past, give attention to personal experiences. Nothing is simple."
François Poncelet

In de namiddag stond het Musée Africain de Namur op het programma. François Poncelet, conservator, begon met een korte geschiedenisles over Belgisch-Congo en het museum zelf, namelijk hoe dit op turbulente wijze het Musée Africain de Namur geworden is. Hierna vertelde hij meer over de missie en visie van het museum en de gevoeligheid ervan. Vervolgens kregen we een rondleiding door het museum, het depot en de bibliotheek. François vertelde meer over de uitdagingen in behoud en beheer van de collectie. Ook nam hij de tijd om vragen te beantwoorden en vertelde hij uitgebreid over de collectie. Op het einde creëerde François nog een discussiemoment waarbij de studenten hun mening alsook advies konden geven over het museum.

Op zondag hadden de studenten vrij en konden ze Antwerpen ontdekken of deelnemen aan een van de sociale activiteiten georganiseerd door de Antwerpse Zomeruniversiteit.

bezoek1
bezoek2
bezoek3
bezoek4
bezoek5
bezoek6

English version

On Saturday the students went on a trip by bus from Antwerp to Leuven. In the morning a visit was made to one of the KULeuven depots, of which the ethnographic collection is also part of. Anne Verbrugge, the curator, told about the building, the collection, including how it was acquired and what preventive measures were taken. At the end of the tour Anne had completed various ethnographic objects so that the students could discover them. After that there was another moment for questions.

Because of the nice weather, the students had the opportunity to visit the Arenberg parc and the Arenberg castle before lunch. It was the perfect setting for a group photo.

"To be critic about our past, give attention to personal experiences. Nothing is simple."
François Poncelet

In the afternoon a visit was made to the Musée Africain de Namur. François Poncelet, conservator, began a short history lesson about Belgian Congo and the museum itself. How it has become the Musée Africain de Namur turbulently. After that, he told more about the mission and vision of the museum and its sensitivity. After this we got a tour of the museum, the depot and the library. François told more about the challenges in keeping and managing the collection. He also took the time to answer questions and told extensively about the collection. In the end, François created another moment of discussion in which the students could give their opinion as well as advice about the museum.

At Sunday the students had free time to explore Antwerp and to take part of one of the social activities that were organized by the Antwerp Summer University.

Julie Lambrechts