Call for papers | BRK-APROA Colloquium 2019

Restauratie. CC0

Op 21 en 22 november 2019 organiseert de Beroepsvereniging voor Conservators-Restaurateurs van Kunstvoorwerpen (BRK-APROA) haar tiende colloquium. De deadline voor het inzenden van bijdragen is 11 februari 2019.

Gerestaureerd met de beste bedoelingen

Het colloquium focust op de conservatie-restauratiebehandelingen die in de loop der tijd 'met de beste bedoelingen' werden uitgevoerd. Elke conservator-restaurateur, zowel vroeger als nu, werkt namelijk in de context van zijn tijd, met materialen, technieken en denkbeelden die op dat moment gelden. Maar alles evolueert en wat toen zo veelbelovend leek, blijkt soms achteraf gezien niet altijd een gelukkige keuze. 

Hoe pak je als conservator-restaurateur deze behandelingen nu het beste aan? Bepaalde materialen en technieken blijken immers na verloop van tijd nefast te zijn voor het behoud van het werk. Sommige restauratiemethodes worden later tegengesproken door onderzoeken en door de huidige toestand van het object. Hoe kunnen we in dat geval ingrijpen om te verhelpen aan de nadelige gevolgen van een vorige behandeling? En wanneer moeten we overwegen om deze vroegere interventies te beschouwen als onderdeel van de geschiedenis van het object en ze als zodanig te respecteren in plaats van in te grijpen? 

Tot slot zijn ook onze behandelingen slechts een fase in het lange verhaal van een kunstwerk, een momentopname in zijn geschiedenis. De interventies van nu zullen op hun beurt door onze opvolgers geëvalueerd worden. Zelfs een minimale behandeling is een ingreep en absolute reversibiliteit is weliswaar een na te streven ideaal, maar anderzijds ook een onhaalbare mythe. Wat zijn de gevolgen van de interventies van vandaag voor de restaurateurs van morgen?

Bijdragen

Lezingen moeten betrekking hebben op het thema van het colloquium en worden bij voorkeur in het Nederlands of Frans gehouden (met simultaanvertaling naar de beide landstalen). Lezingen in het Engels zijn ook mogelijk maar worden niet vertaald. Voorstellen voor lezingen (halve A4-pagina) kunnen verstuurd worden naar: marjanbuyle@hotmail.com. Een werkgroep zal de inzendingen evalueren op 18 februari 2019.

Foto: CC0

Julie Lambrechts