Niet al goud wat blinkt? Presentaties studiedag waardering online

workshop 'Op de museale weegschaal' tijdens studiedag waardering LAMOT Mechelen

In samenwerking met de interprovinciale werkgroep waardering en selectie organiseerde FARO op 28 september 2015 de studiedag 'Niet al goud wat blinkt. Waardering, selectie en afstoting van erfgoedcollecties' in het Erfgoedcentrum LAMOT in Mechelen. De meer dan 90 ingeschreven deelnemers bewezen dat de thematiek in de erfgoedsector leeft.

Tijdens het plenaire voormiddagprogramma lostte Veerle Meul (provincie Antwerpen) meteen een schot voor de boeg: waardering en selectie worden erg vaak aan elkaar gekoppeld, maar eigenlijk vormt waardering een beginpunt voor veel meer aspecten van collectiemanagement. In het septembernummer 2015 van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed schreef Veerle Meul het artikel 'Erfgoed op waarde geschat. Nut en prijs van waarderingstrajecten'. In het tijdschrift publiceerden we een verkorte versie. De integrale versie van dit artikel vindt u hier.

Op basis van de ervaring met afstoten van museale collecties in Nederland brak Dieuwertje Wijsmuller (ex-Onterfd Goed) vooral een lans voor de erkenning van herbestemming als een geaccepteerde manier om collectieprofielen van musea aan te scherpen.

Marjan Debaene (M Museum Leuven) lichtte toe hoe het Leuvense Museum M sinds 2012 collectiewaardering en -selectie praktisch aanpakt.

Loes Nijsmans (VIAA) presenteerde een lopende traject van VIAA dat een antwoord probeert te formuleren op de vraag van hun content partners: 'Wat met audiovisuele dragers na digitalisering?'

In een zeer gesmaakte uiteenzetting ging prof. dr. Bert Demarsin (KU Leuven) ten slotte dieper in op een aantal ethische en juridische aspecten van het afstoten van museale collecties.

Na de lunch gingen de aanwezigen vervolgens tijdens een viertal werksessies naar keuze dieper in op een aantal bestaande instrumenten en methodieken voor waardering en selectie: Op de museale weegschaal, bulkafstoting, waardering en selectie van religieus erfgoed en agrarisch erfgoed

De dag werd afgesloten met een panelgesprek met als voornaamste conclusie het belang van een participatieve aanpak van waarderingstrajecten (al of niet onder externe begeleiding) en de onderlinge uitwisseling van good en bad practices en expertise. Om het een en ander na te lezen gingen alle aanwezigen naar huis met onder de arm het focusdossier over waardering en selectie in het septembernummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed.

Jürgen Vanhoutte