Gebruik van opencontentlicenties in het culturele veld: rapport

In het kader van het onderzoeksproject IBBT-POKUMON werd in 2008 een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van opencontentlicenties (bv. Creative Commons) in het culturele veld, waaronder de brede erfgoedsector.

In dit onderzoeksrapport bespreken we de resultaten van een online survey rond het gebruik van opencontentlicenties (OCL) binnen het Vlaamse culturele en erfgoedveld. Het onderzoek is een gezamenlijk initiatief van kunsten- en erfgoedsteunpunten FARO, Muziekcentrum Vlaanderen, BAM en Vlaams Theater Instituut en is bedoeld om een beeld te verwerven op de huidige en potentiële toepassing, maar had eveneens een informerende en sensibiliserende doelstelling.

De vragenlijst is opgebouwd rond een viertal blokken: collectie van de instelling, auteursrechtelijk beleid, kennis en gebruik van opencontentlicenties en houding ten aanzien van opencontentlicenties. Deze blokken worden ook tijdens het rapport afzonderlijk behandeld.

De vragenlijst werd op 15 september 2008 gelanceerd en bleef online tot 13 november 2008. 81 instellingen uit het culturele veld vulden de vragenlijst in, waaronder 29 erfgoedinstellingen.De resultaten geven een boeiend inzicht in de huidige meningen over OCL en hun concreet gebruik.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Tom Evens, onderzoeker bij MICT (UGent), en het rapport is hier vrij te downloaden en te gebruiken, onder een CC-licentie BY-NC-ND 2.

Jeroen Walterus