Bewaring & Ontsluiting van Multimedia in Vlaanderen (project BOM-VL)

BOM-VL staat voor ‘Bewaring en Ontsluiting van Multimedia in Vlaanderen'. Het is een project dat het audiovisuele erfgoed in Vlaanderen wil digitaliseren en toegankelijk maken. De Vlaamse regering heeft voor 2008-2009 een bedrag vrijgemaakt, met als doel oplossingen aan te reiken om audiovisueel erfgoed op lange termijn oordeelkundig te bewaren, doorzoekbaar te maken en te ontsluiten.

Onder impuls van het kabinet Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid van minister Patricia Ceysens, worden deze projectgelden via het IWT/IBBT ter beschikking gesteld van een consortium, waarin zowel partners uit de culturele sector als de audiovisuele mediasector deelnemen. Aan culturele zijde participeert een brede waaier van betrokken organisaties: Boekentoren, BAM, VTi, Muziekcentrum Vlaanderen en FARO. Uit de mediasector participeren de openbare, commerciële en regionale omroepen. Het IBBT en het VRT Medialab zorgen voor de wetenschappelijke omkadering.

Voor de eerste keer wordt in Vlaanderen een breed project opgestart, dat de problematiek van opslag en ontsluiting van multimediaal materiaal zal bestuderen, en praktische oplossingen zal voorstellen. Deze multidisciplinaire aanpak wordt versterkt door de samenwerking van alle belangrijke spelers in de cultuur- en mediasector, hetgeen de resultaten voor de deelnemers én voor de erfgoedsectoren in Vlaanderen bijzonder relevant zal maken. Meer informatie: IBBT.

Jeroen Walterus