OCR voor oude drukken | Oprichting Impact Centre of Competence

IMPACT

De voorbije twee jaren brachten we het IMPACT-project reeds een paar keer onder de aandacht. IMPACT staat voor Improving Acces to Text. Het project bevat innoverend onderzoek naar OCR- en taaltechnologie voor de verwerking en ontsluiting van historische gedrukte teksten. Het project ontwikkelt tools die de scans corrigeren en vervolgens OCR’en. De projectpartners zijn nationale bibliotheken van verschillende EU-lidstaten, universiteiten, ABBYY en IBM. De Nederlandse Koninklijke Bibliotheek coördineerde het project.

Het project is ten einde en leidde tot de oprichting van het Impact Centre of Competence, een internationaal expertisecentrum voor het digitaliseren en OCR'en van oude drukken. Indien uw organisatie lid wordt van het Impact Cenre of Competence kan u gebruikmaken van de kennis en software van deze organisatie. 

Een kritische kanttekening: hoewel het IMPACT-project volledig met Europees belastinggeld gefinancierd werd, is de software niet vrij toegankelijk voor de sector.

Jeroen Poppe