Linked data voor bibliotheken, musea en archieven

In de Verenigde Staten werd onlangs druk gebrainstormd over linked data in de erfgoedsector. De neerslag van een week lang discussie vindt u in het nieuwste rapport van CLIR.

Jeroen Poppe