Beantwoordt een e-depot aan OAIS?

In 2002 lanceerde de CCSDS (Consultative Committee for Space Data Systems) het OAIS-model. Dit was het antwoord van de ruimtevaartsector op het vraagstuk rond langetermijnbewaring van digitale objecten. Het probleem van digitale langetermijnarchivering stelt zich uiteraard in alle sectoren. Onder meer de erfgoedsector was dan ook zeer blij met dit goed onderbouwde, theoretische model voor een digitaal langetermijnarchief, ook e-depot genoemd. OAIS werd dé (enige) norm voor de bouw van e-depots. Vandaag staat CCSDS opnieuw in de schijnwerpers. Recent verscheen immers het rapport Audit and certification of trustworthy digital repositories. Recommended practice.

Deze publicatie heeft als doel een advies te formuleren voor het te volgen proces bij het auditen en certificeren van e-depots. Dit document is dan ook zeer interessant voor zowel auditeurs en certificerende organisaties als voor organisaties die een e-depot hebben of er één willen bouwen.

Men is voor dit document niet van nul gestart. In 2007 verscheen TRAC: Trustworty repositories audit and certification: criteria and checklist. Dit document werd opgesteld door NARA (het Amerikaanse rijksarchief) en de Research Libraries Group (tegenwoordig het OCLC). Onder meer het Archipel-project baseerde zich op OAIS en TRAC voor de bouw van een prototype van een e-depot.

De nieuwe Recommended practice van de CCSDS is hierop gebaseerd. OAIS is intussen een ISO-standaard. Ook dit nieuwe document zal aan ISO voorgelegd worden, met de bedoeling het als standaard te erkennen.

Jeroen Poppe