Kom meer te weten over Records in Contexts

ICA-congres Rome © FARO

#ICARoma2022

In september organiseerde de International Council on Archives (ICA) zijn 9de internationaal congres in Rome. FARO-collega Jelena Dobbels reisde naar Rome op zoek naar interessante projecten en gesprekspartners uit het buitenland. Deze blog focust op de presentatie van de nieuwste versie (0.2) van de archiefbeschrijvingsstandaard Records in Contexts (RiC).

Sinds 2012 werkt de ICA Expert Group on Archival Description (EGAD) aan een nieuwe beschrijvingsstandaard voor archiefmateriaal: Records in Contexts. Deze standaard biedt mogelijkheden om niet alleen analoge archieven goed te ontsluiten, maar ook gedigitaliseerde en digital born archieven. De standaard biedt ook meer toepassingen voor het doorzoeken van archiefmateriaal.

RiC integreert en bouwt verder op de vier bestaande standaarden: ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF en ISDIAH. In 2016 werd een eerste conceptueel model voorgesteld. De internationale archiefsector werd uitgenodigd om feedback te geven, wat de VVBAD deed samen met de Nederlandse KVAN.

Het conceptuele RiC-model van ICA documenteert welke concepten en relaties nodig zijn om archieven te beschrijven, maar bepaalt niet welke technieken daarvoor gebruikt moeten worden. De Archives nationales de France ontwikkelt de ontologie. RiC is momenteel nog een draft (versie 0.2) maar naar verwachting zal de RiC versie 1.0 eind 2022 gelanceerd worden voor operationeel gebruik door archieven.

Video

Om de ontwikkelingen rond deze archiefbeschrijvingsstandaard ook onder de aandacht te brengen bij mensen die het internationale congres niet konden bijwonen, lanceert ICA EGAD hierover een video. Die biedt informatie over de oorsprong, het doel, de concepten en de werking van RiC:

  • Tobias Wildi presenteert de geschiedenis van RiC,
  • Bill Stockting geeft een overzicht van het conceptuele model RiC-CM,
  • Florence Clavaud zoomt in op de ontologie.

 

Hier vindt u een samenvatting van de video.

Meer lezen?

Hoewel RiC momenteel nog een draft is, zijn er al een aantal toepassingen in archiefinstellingen, vooral voor het produceren en publiceren van metadata als Linked Open Data. Tijdens het ICA-congres presenteerden volgende archieven een project:

  • Marc Holtman, Ivo Zandhuis en Merel Geerlings zoomden in op de toepassing van RiC in het Stadsarchief Amsterdam. Onder de titel Goodbye ISAD(G), Welcome RiC-O vertelden ze over de  uitdagingen die de implementatie van RiC heeft in software en praktijk. Wat betekent dit voor de gebruikers? Het Stadsarchief Amsterdam blogt ook regelmatig over de implementatie van RiC.
  • Florence Clavaud en Pauline Charbonnier van de Archives nationales de France presenteerden hun project Spartnatural, waarbij gebruikers een grote set metadata van de archieven van het Parijse notariaat kunnen doorzoeken, die zijn omgezet volgens de RiC ontologie.
  • Roberta Padlina van het Zwitserse Memoriav gaf toelichting over het online platform Memobase − gebaseerd op RiC − dat toegang tot en gebruik van het audiovisueel cultureel erfgoed van Zwitserland wil verhogen.
  • Tobias Wildi stelde het Zwitserse Connectome-project voor, een ecosysteem voor Linked Open Data over onderzoek in Zwitserland, waarbij RiC gebruikt wordt als tussenformaat voor het aggregeren van metadata van cultureel-erfgoedorganisaties.

Ook het Universiteitsarchief Gent ging al aan de slag met RiC. Lees er meer over in dit blogbericht.

Gefinancierd door de Europese Unie

Het werk- en leerbezoek aan Rome werd gefinancierd met middelen van Erasmus+, het programma van de Europese Commissie. Om de cultureel-erfgoedsector goed te kunnen ondersteunen zijn we immers altijd op zoek naar voorbeelden en methodieken m.b.t. participatie, educatie en specifieke cultureel-erfgoedpraktijken. Om dat denkproces te versterken, laten we ons graag inspireren door goede voorbeelden en boeiende gesprekspartners in het buitenland.

Foto's: © FARO

Jelena Dobbels
ICA
RIC
archiefbeschrijving
Conferentie
Werkbezoek / studiereis