IFLA-onderzoek waarde bibliothecaire erfgoedcollecties

Foto: Bibliotheek Strahov-klooster, Praag. Hieu Vu Minh via Unsplash

Bibliothecaire erfgoedcollecties komen over de hele wereld voor in zeer uiteenlopende formaten en afmetingen. Ze worden niet enkel gekenmerkt door hun culturele betekenis, uniciteit, herkomst en zeldzaamheid maar hebben vaak ook een bijzondere financiële waarde, en vragen specifieke veiligheids- en opslagvoorzieningen om hun behoud en toegankelijkheid op lange termijn te garanderen.

De afdeling Zeldzame boeken en bijzondere collecties van de International Federation of Library Associations (IFLA) wil een leidraad opstellen voor bibliotheken die de waarde van hun erfgoedcollectie willen meten. Om wereldwijd in kaart te brengen wat er al beschikbaar is, loopt er momenteel een bevraging.

Zo onderzoekt IFLA welke normen, standaarden, praktijken en onderzoeken er wereldwijd bestaan om de verschillende waarden van erfgoedcollecties te meten. Het gaat zeker niet alleen om de economische waarde: er is ook aandacht voor het meten van de cultureel-erfgoedwaarde (erkend op (inter)nationaal niveau), de toegevoegde waarde van de erfgoedcollecties (o.m. gebruik in tentoonstellingen, onderzoek, publicaties, open access) en de impact en betrokkenheid van (erfgoed)gemeenschappen.

De bevraging kan hier ingevuld worden tot 31 oktober 2022.

Foto: Bibliotheek Strahov-klooster, Praag. Hieu Vu Minh via Unsplash

Jelena Dobbels