Bevraging over de rol van archieven en musea in de samenleving

Vraagteken in neonlicht. Foto: Emily Morter via Unsplash

Er is al heel wat literatuur verschenen over de rol en verantwoordelijkheden van archieven en musea in de brede samenleving. Toch is er geen eensluidende conclusie over. Bovendien veranderen de verwachtingen hierover doorheen de tijd.

Hoe kijken erfgoedprofessionals vandaag naar hun eigen rol, naar die van hun instelling en van hun collega's in de sector? Welke rol zien medewerkers van archieven en musea voor zichzelf weggelegd, en voor de organisaties waarin ze werken? Wat ‘horen’ archieven en musea te doen, en wat niet? Deze vragen staan centraal in het onderzoek van Geerd De Ceulaerde, doctoraatsonderzoeker aan de opleiding Erfgoedstudies (Universiteit Antwerpen) en stadsarchivaris in Herentals.

Neem deel!

Om deze vragen te beantwoorden, en om een breed en diep begrip te krijgen van de rol van archieven en musea in onze samenleving, lanceert Geerd De Ceulaerde een online bevraging. Die richt zich niet enkel tot medewerkers van archieven of musea. Ook andere professionals uit de brede erfgoedsector (erfgoedbibliotheken, erfgoedcellen, landelijke dienstverlenende organisaties …) worden uitgenodigd om hun visie te delen. Het onderzoek wil immers een breed beeld krijgen van de verwachtingen over de rol(len) van deze erfgoedorganisaties in de samenleving.

De anonieme bevraging kan hier ingevuld worden tot 16 juni 2024. Dit neemt ongeveer een kwartier tijd in beslag. Vragen? Neem dan contact op met Geerd De Ceulaerde via geerd.deceulaerde@student.uantwerpen.be.

Foto: Emily Morter via Unsplash

Jelena Dobbels