Welke leermogelijkheden maken bij u het verschil?

Mensen leren op allerlei manieren bij, alleen benoemen we het niet altijd als leren. Dit blogbericht wil daar verandering in brengen en aantonen dat leren veel meer kan zijn dan 'een cursus volgen'.

Startvraag

  • Denk aan een moment uit uw leven waarop u veel geleerd heeft en dat cruciaal bleek voor uw carrière.
  • Welke soorten vorming erkent uw organisatie als opleiding?

Vier basistypes van leren

Bij FARO zien we leren heel breed. We hanteren daarom het volgende schema om na te denken over het plannen van leermogelijkheden. We denken daarbij steeds goed na of het leren individueel kan gebeuren of dat een groepsdynamiek belangrijk is. Ook merken we dat het leren soms heel gestructureerd kan en dat er op andere momenten nood is aan een meer ad-hocbenadering.

  • Individueel leren kan ook met een boekje in een hoekje. En eigenlijk bent u dat nu aan het doen bij het lezen van dit blogbericht. U neemt gestructureerde informatie tot u en er is verder geen interactie. Een prima manier van leren, en daarom zet FARO in op deze blogberichten, op publicaties én op een bibliotheek. Lezen is leren en dus géén tijdverlies!
  • Cursussen en opleidingen zijn vaak gestructureerd. Ze hebben duidelijke leeruitkomsten, er is nagedacht over didactiek en er worden handige tools meegegeven. Er is een terugkoppeling naar de eigen praktijk, volgens de structuur die de cursus biedt. Een goede manier om starters in te wijden of om een complexe materie onder de knie te krijgen.
  • Jonge medewerkers hebben vaak veel vragen waarop ze het antwoord niet meteen in de boekjes kunnen terugvinden. Wachten op een cursus is vaak ook niet de oplossing. Een peter of metersysteem of coaching kan dan een goede oplossing zijn: ad-hocvragen kunnen dan snel worden besproken en daar leert iedereen van bij. Meer gevorderde medewerkers kunnen nood hebben aan reflectie over hun job: zij kunnen het interessant vinden om eens met andere leidinggevenden te spreken. Of ze vragen advies over één specifieke restauratiebehandeling die ze niet goed genoeg kennen. Dan kan een vorm van coaching een fijne optie zijn.
  • Het kan ook heel interessant zijn om met een groep collega’s samen te komen en vraagstukken uit de eigen praktijk te bespreken. Bijvoorbeeld in een collegagroep of bij een intervisie. Dit soort leervormen zijn niet gestructureerd, ze leveren geen diploma of getuigschrift op, maar er wordt vaak wel heel veel geleerd!

Doordenker:

Plaats uw eigen succesvolle leerervaring eens in het bovenstaande schema. Wat zorgde ervoor dat dit zo succesvol was? En hoe kunt u dit schema toepassen in uw organisatie?

  • Waar maakt men in uw organisatie het meest gebruik van?
  • Erkent u alles als leren?
  • Wat is er succesvol: vraag het aan een paar medewerkers!
  • Welk type vorming zou meer aandacht kunnen krijgen?

Dit is het derde blogbericht in een reeks over leren in organisaties. De vorige berichten gingen over:

Jacqueline van Leeuwen