Welke impact streeft u eigenlijk na? Gebruik de agenda2030 als brainstormmateriaal

circel cifal

Erfgoed heeft een intrinsieke waarde, daar zijn we het allemaal over eens. Toch is er meer: erfgoed heeft ook meerwaarde op andere maatschappelijke domeinen. Sterker nog: erfgoed kan bijdragen aan het realiseren van de grote maatschappelijke doelen. Deze blog vertelt u hoe u tijdens uw beleidsplanningsproces over die maatschappelijke impact kunt nadenken. Een gratis tool helpt u op weg.

Wat is impact?

Erfgoedorganisaties genereren output: tentoonstellingen, publicaties, studiedagen en netwerkmomenten. Die kunnen we tellen. Als we de tevredenheid van de deelnemers, lezers en bezoekers meten, dan weten we iets over de outcome: het directe effect van een inspanning. Impact gaat nog een stapje verder en kunnen we definiëren als de effecten die zich op lange termijn ten gevolge van een praktijk voordoen. Lastig om te meten, maar niet onmogelijk.

Op welke domeinen kunt u impact nastreven?

U heeft waarschijnlijk al eens gehoord van de triple P: people-planet-profit. De Verenigde Naties schuiven voor hun agenda2030 een model met 5 P’s naar voren:

 • People: de mensen. Geef hen de kans hun talenten ten volle te ontwikkelen en in menswaardige omstandigheden te leven.
 • Planet: duurzaam produceren en consumeren en acties ondernemen tegen de klimaatverandering.
 • Prosperity (welvaart): economische, sociale en technologische vooruitgang realiseren waar mens en planeet beter van worden.
 • Peace: het opbouwen van een vreedzame, rechtvaardige en inclusieve maatschappij, vrij van angst en geweld.
 • Partnership: dit soort doelen realiseren kan je niet alleen. Samenwerking is aangewezen.

Deze 5 doelen worden vervolgens verder toegelicht in 17 hoofddoelstellingen, onder andere over kwaliteitsvol onderwijs, armoede, leven in het water, leven op het land, vrede en veiligheid, schoon water en gendergelijkheid.

Waarom moet u dit meenemen in uw beleidsplanningstraject?

Omdat de wereld er beter van wordt! En omdat natuurlijk ook heel wat andere spelers in Vlaanderen en in het buitenland hier druk mee bezig zijn. Inspelen op deze doelstellingen biedt een gezamenlijke taal, die nieuwe partners met elkaar verbindt. Overheden, bedrijven en universiteiten zetten erop in. Zorg ervoor dat ze makkelijk linken kunnen zien tussen uw inspanningen en de hunne! Een overzicht van de activiteiten in Vlaanderen vindt u via: http://www.sdgs.be/nl/initiatives

Hoe kunt u hiermee aan de slag in uw beleidsplan? Een brainstorm van 1 uur

Denk niet te snel dat u geen impact kunt hebben op doelen als het beëindigen van de honger, het duurzaam gebruik van de oceanen of duurzame economische groei. Bekijk deze uitdagingen eens met een open blik tijdens een brainstorm met uw (plannings)team. Bijvoorbeeld bij het nadenken over de missie en de visie. Of bij het brainstormen over nieuwe activiteiten.

CIFAL Flanders ontwikkelde voor zo'n brainstorm handige werkbladen die u als bijlage bij dit bericht vindt. Print ze af op A3 en dan kunt u aan de slag. Meer info over de inhoud van de doelstellingen vindt u in deze brochure: hou die dus ook bij de hand.

Zet bij uw brainstorm de volgende stappen:

 • Bepaal de scope: gaat u nadenken over de impact van uw hele werking, of neemt u een aspect als uitgangspunt (bijvoorbeeld uw publiekswerking, uw depot of uw vrijwilligersbeleid)?
 • Zet die scope in het midden van de cirkel.
 • Bekijk eerst op het niveau van de 5 P’s waar u linken ziet (= de binneste ring van de Cifal-circel). Wat doet u al? En waar heeft u nog niet echt op ingezet? Sommige linken zijn vanzelfsprekend, voor andere moet u langer zoeken. Probeer toch bij elke van de 5 P’s een link te formuleren naar wat u concreet zou kunnen veranderen, of wat u zeker moet blijven doen.
 • Kijk vervolgens naar de 17 doelstellingen: welke doelstellingen kunnen uw activiteit of idee nog verder verrijken? Scan al een eerste keer wat er mogelijk is. Hier hoeft u nog niet na te denken over de haalbaarheid: het is de bedoeling dat u zoveel mogelijk ideeën oplijst.
 • Ga steeds opnieuw terug naar het hele overzicht. Het is namelijk de bedoeling om zoveel mogelijk blokjes met elkaar te verbinden en zo inclusief te werken. Wees dus niet tevreden als u linken met drie doelstellingen heeft gevonden, want er is vast nog veel meer mogelijk. De 17 doelstellingen zijn holistisch opgevat.
 • Sluit af met een conclusie: welke uitdagingen wil u echt aangaan? Welke van deze doelstellingen maken eigenlijk deel uit van uw missie? Wat wil u echt veranderen? En hoe wil u de link naar de agenda2030 duidelijk maken in uw beleidsplan?

Zo ontdekt u met een brainstorm van een uur meteen een aantal nieuwe ideeën of actiedomeinen voor uw beleidsplan. Nog veel beter zou het zijn om meer tijd uit te trekken en alle doelstellingen grondig te verkennen. Of om de lijst te herwerken tot een checklist die u bij elke activiteit ter hand kunt nemen. FARO zal, samen met tapis plein, de komende jaren in elk geval verder inzetten op deze doelstellingen, u tools aanreiken om er mee aan de slag te gaan en discussiemomenten organiseren. Beschouw dit blogbericht (en uw brainstorm) dan ook als een eerste kennismaking.

Meer over beleidsplanning?

 • Meer lezen over het opmaken van een beleidsplan? In ons basisrecept beleidsplanning vindt u criteria en een checklist.
 • Het FARO-ondersteuningsaanbod in het voorjaar van 2017 kunt u hier bekijken
 • We verzamelen continu leestips op een ZEEF pagina

Deze blog is de zevende in een reeks van beleidsplanningsblogs, u vindt deze terug via de tag beleidsplan2017.

Jacqueline van Leeuwen