Welke beroepen zijn er in de cultureel-erfgoedsector?

Kompas.  Foto: Jordan Madrid via Unsplash

In erfgoedland bestaan er heel wat verschillende beroepen. Op deze pagina delen we onze beroepenportretten: korte filmpjes die het dagelijkse werk van erfgoedwerkers zichtbaar maken.

Maar laat ons bij wijze van kennismaking eerst een paar beroepsbenamingen toelichten.

En nu de filmpjes!

U merkt het, de cultureel-erfgoedsector telt heel veel verschillende beroepen. Grosso modo kunnen we die in vier groepen indelen:

1. Erfgoed informatiebeheer

Erfgoed herkennen, verzamelen en registreren betekent ook: informatie over dat erfgoed noteren. Heel wat beroepen hebben dit informatiebeheer als opdracht. Maak kennis met:

2. Behoud en beheer

Erfgoed in ideale omstandigheden bewaren en doorgeven is de opdracht van een tweede groep beroepen. Hieronder valt alles wat met het behoud van materiële objecten te maken heeft, en wat de borging van het immateriële erfgoed wil versterken. Beluister de verhalen van:

3. Publieksbeleid

Mensen naar erfgoed toeleiden zodat ze van dat erfgoed kunnen genieten en kunnen meewerken aan de betekenisgeving ervan is de hoofdopdracht van een derde groep beroepen. We stellen graag de volgende filmpjes aan u voor:

4. Tentoonstellingen

Een laatste groep betreft de mensen die meewerken aan het opzetten van tentoonstellingen. Ze doen zowel inhoudelijk denkwerk als helpen mee aan de praktische uitvoering van een tentoonstelling. Helaas zijn er nog geen filmpjes over deze beroepsgroep voorhanden (maar daar werken we aan).

Meer weten over competenties? Lees dan verder!

Benieuwd naar de competenties die nodig zijn om een bepaald erfgoedberoep uit te voeren? Meer gedetailleerde beschrijvingen vindt u in de beroepskwalificaties. Deze zijn al uitgewerkt voor de volgende beroepen:

En waar u die competenties kunt verwerven, leest u op deze pagina. Een actueel overzicht van vacatures vindt u via de FARO-website.

Deze blog maakt deel uit van het e-dossier 'Verkenner | Groeien in uw nieuwe erfgoedjob', dat u hier in zijn geheel kan raadplegen.

Foto: Jordan Madrid via Unsplash

Jacqueline van Leeuwen