Vernieuwde tweejarige master Erfgoedstudies aan de Universiteit Antwerpen van start

Skyline van Antwerpen met kathedraal. Foto: Zoë Gayah Jonker via Unsplash

De master Erfgoedstudies aan de Universiteit Antwerpen is de voorbije jaren sterk hervormd. In september 2022 gaat het eerste jaar van de vernieuwde opleiding van start met een nieuwe ploeg van acht voltijdse professoren en acht deeltijdse docenten erfgoedstudies. Tijd dus voor een update!

Een brede, interdisciplinaire aanpak

De opleiding speelt in op ontwikkelingen in en rond de erfgoedsector in de breedste betekenis van het woord. Iedereen met om het even welk academisch bachelordiploma is welkom en kan direct starten. Alle professionele bachelors mogen starten na het volgen van een schakelprogramma. Werkstudenten en andere geïnteresseerden in levenslang leren zijn ook welkom.

Het feit dat de opleiding wordt georganiseerd door de Faculteit Ontwerpwetenschappen (Design Sciences) is niet toevallig. De aanpak is namelijk inter- en transdisciplinair, internationaal, en innovatief. 

Het eerste jaar: een brede basis

In het eerste jaar worden alle domeinen van erfgoed (natuurlijk, onroerend, roerend, immaterieel en digitaal) verkend en onderzocht, met aandacht voor eigentijdse theorie, beleid en praktijk. Naast een langetermijngeschiedenis van de voorlopers van erfgoedzorg en een inleiding in preventieve conservatie, wordt ingezoomd op de ontwikkelingen in de vorige en de volgende tien jaar.

Er is aandacht voor kritische erfgoedstudies, en voor thema’s als duurzame ontwikkeling, preventieve conservatie, metadata, machine learning en augmented reality, restitutie, misdaad en toerisme. 'Participatieve methodes, stakeholders en democratisering' is zowel in het eerste als het tweede jaar een van de sleutelvakken en rode draden. 

Veel opties in het tweede masterjaar

In het tweede jaar dat leidt tot het masterdiploma, kunnen deelnemers zich in een major specialiseren en ook een brug naar de arbeidsmarkt maken. De volgende opties worden aangeboden:

  • gebouwd erfgoed/monumenten,
  • landschappen en natuur,
  • museologie,
  • archieven en bibliotheken
  • immaterieel erfgoed en etnologie,
  • archeologisch erfgoed,
  • digitaal erfgoed,
  • erfgoed en beleid,
  • conservatie-restauratie van complexe objecten.  

Hiermee wordt ingespeeld op de kansen en noden in het erfgoedveld op lokaal, regionaal, Vlaams en Belgisch niveau, in en buiten Europa.  

Diploma en vrijstellingen: flexibele opties

Wie heel het programma volgt, haalt in twee jaar een volwaardige academische master in science van 120 studiepunten. Wie al een ander licentiaats- of masterdiploma behaald heeft (of daaraan werkt), kan overleggen over vrijstellingen.

In functie van bijscholing en levenslang leren, ontwikkelt de UAntwerpen na de zomer van 2022 ook een systeem van microcredentials (stapelbare, kleinere combinaties van vakken).

Verder wordt sinds 2021 ook een PhD in heritage studies/doctoraat in erfgoedstudies aangeboden. Ondertussen zijn er al vijftien nieuwe doctorandi in erfgoedstudies aan de slag met een doctoraatsopleiding en thesistraject, in de onderzoeksgroep ARCHES

FARO houdt de vinger aan de pols wat betreft de wijzigingen in het hogeronderwijsaanbod. Het volledige overzicht van erfgoedgerichte opleidingen in het hoger onderwijs vindt u hier

Dit is het vijfde blogbericht in een minireeks over nieuwe en aangepaste opleidingen. Eerder vertelden we al over:

Wil u zelf ook een opleiding (of opleidingsonderdeel) signaleren, laat dat dan even weten!

Foto: Zoë Gayah Jonker via Unsplash

Jacqueline van Leeuwen
Sectoren
Onderwijs en vorming