Op zoek naar makelaars in erfgoed: nieuwe competenties voor erfgoedland?

Makelaardij

In het cultureel-erfgoedveld maakt de term 'makelaar' opgang. Een makelaar zou je kunnen definiëren als iemand die verschillende perspectieven samenbrengt, die meningen doet botsen maar daarin constructief naar vernieuwing streeft. Een makelaar is met andere woorden iemand die partijen rond de tafel brengt en bruggen bouwt tussen stellingen, opinies en werkwijzen. Het begrip makelaar raakte in erfgoedland nauw verbonden met processen van netwerking en expertisedeling, maar slaat ook de brug naar (erfgoed)gemeenschapsvorming.

Reden te over dus om dit begrip verder te verkennen. Op 18 mei 2010 organiseerde FARO, samen met Katho-ipsoc, VIOE en tapis plein een studiedag over dit thema in de reeks Erfgoedgeleerden. Naast theoretische beschouwingen kwamen ook heel wat cases en bespiegelingen uit de praktijk aan bod. De studenten uit de opleiding sociaal-cultureel werk gaven in een verfrissende presentatie aan wat zij als de kerncompetenties van een makelaar in erfgoed zagen. Hiermee zetten zij de toon voor een worldcafé, dat de deelnemers in kleine groepjes liet brainstormen rond een aantal stellingen. Een boeiende beschouwing door Peter van Mensch (Reinwardt academie) sloot de dag af. Hier kunt u de sfeer nog even opsnuiven via een aantal foto’s en de stellingen van het worldcafé nalezen.

Jacqueline van Leeuwen