Ontdek de MOOC Middelnederlands

Filmen tijdens de MOOC

Middelnederlandse literatuur bevat een rijke schat aan verhalen. Benieuwd om ze te (her)ontdekken, te beluisteren en er wetenschappelijke duiding bij te krijgen? Neem dan een kijkje op de oog- en oorstrelende MOOC Middelnederlands, die de Universiteit van Antwerpen ontwikkelde. Meer dan 35 experten uit Nederland en Vlaanderen werkten hieraan mee. En heel wat handschriften stelen de show:

Filmen Mooc

“Er zijn handschriften en oude drukken gefilmd die de kluis normaal nooit verlaten. Voorbeelden van deze topstukken zijn de Beatrijs-codex, het handschrift-Van Hulthem met daarin de oudste toneelteksten uit ons taalgebied en het beroemde Gruuthuse-handschrift”, aldus Wouter Haverals (UAntwerpen).

Een MOOC?

MOOC staat voor Massive Open Online Course: een webomgeving waar massaal geleerd kan worden. De website bevat voornamelijk een verzameling online colleges. Professioneel gemaakte filmpjes bespreken hoogtepunten als Karel ende Elegast, Reinaert de vos, en de Beatrijs. U maakt kennis met auteurs als Maerlant, Boendale en Hendrik van Veldeke.

Terwijl de experten vertellen, krijgt u schitterende handschriften te zien. Uitzonderlijk, want veel van dit materiaal wordt zelden of nooit aan het publiek getoond. Bovendien kunt u via een podcast fragmenten van Middelnederlandse teksten beluisteren. U kunt op elk moment aanloggen en een deel van het verhaal volgen. Tijds- en plaatsonafhankelijk de middeleeuwen bestuderen is bij deze een feit.

Wat maakt deze MOOC zo voorbeeldig?

Logo Mooc

De MOOC Middelnederlands illustreert de meerwaarde van digitaal leren. Via dit forum kunnen experten immers een ruimer publiek bereiken. En volgens ons gaat dat lukken, want er zijn een aantal elementen die dit sterk in de hand werken:

  • De filmpjes zijn kwalitatief hoogstaand en wisselen lezingen af met rijke illustraties. Beelden van gebouwen, manuscripten en bibliotheken maken het wetenschappelijke verhaal tastbaar.
  • De filmpjes zijn – relatief – kort gehouden en worden ook nog eens opgeknipt in kennisclips. Zo kunt u telkens vijf minuten snoepen en hoeft u dus niet het hele college uit te zitten. Dit maakt het leren nog dynamischer.
  • Het materiaal is gepubliceerd onder een liberale licentie, die hergebruik aanmoedigt. Zo kunnen ook leerkrachten en hun studenten er volop gebruik van maken.
  • De podcasts bieden nog een extra manier om te leren, omdat ze u de Middelnederlandse tekst laten horen. Middeleeuwse literatuur was immers vooral bestemd om te worden voorgelezen (mensen doken pas veel later met een boekje in een hoekje).

Het ontwikkelen van een dergelijk platform is uiteraard een hele investering en een tijdsintensief proces. Niet alleen omwille van het filmen, maar ook om de kennisclips zo samen te stellen dat ze gedeeld kunnen worden. Een dergelijk platform ontwikkelen is geen sinecure. Dit voorbeeld toont aan dat het kan.

Neem een kijkje

Duik in de wondere wereld van de middeleeuwen op de website van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Beeldmateriaal bij dit blogbericht: (c) Wouter Haverals (UAntwerpen)

Jacqueline van Leeuwen