Nieuwe opleiding: Erfgoedregistrator

twee mensen werken aan een computer, we zien alleen hun handen. Foto: John Schnobrich via Unsplash

Vanaf academiejaar 2024-2025 start de Erasmushogeschool Brussel met de nieuwe afstudeerrichting erfgoedregistratie binnen de graduaatsopleiding Informatiebeheer op campus Leuven.

Van beroepskwalificatie ...

Deze opleiding komt er niet zomaar. Enkele jaren geleden was FARO namelijk betrokken bij de opmaak van een beroepskwalificatie voor erfgoedregistrator. Hierin gaf de sector aan welke kennis en vaardigheden we van een goede registrator verwachten. Een hele klus, maar wel een met een gedragen resultaat.

naar een nieuwe opleiding

Op basis van de beroepskwalificatie werkte de Erasmushogeschool nu een afstudeerrichting uit, die volgend academiejaar van start zal gaan.

Daar staan de volgende opleidingsonderdelen op het programma:

  • Een verdiepend vak over erfgoedbeheer, waarbij onder andere ook de rol van erfgoedregistratoren bij het registreren van immaterieel erfgoed aan bod komt.
  • Heritage ICT. Dit is een specifiek op erfgoed gericht ICT-vak, naast twee andere ICT-vakken in het gemeenschappelijke programma van de opleiding.
  • Projectvakken met enerzijds innovatie uit het werkveld en anderzijds een focus op de rol van de erfgoedgemeenschap. 
  • Tot slot zullen alle uitstromende erfgoedregistratoren ruime ervaring opdoen tijdens twee stages. 

Meer weten? Lees dan het blogbericht van de Erasmushogeschool en check hun nieuwe programma.

Benieuwd welke andere erfgoedgerichte opleidingen er bestaan in het hoger onderwijs? Hier staat het overzicht!

Foto: John Schnobrich via Unsplash

Jacqueline van Leeuwen