Leren op de werkvloer: zo doen we dat bij FARO

vormingsbeleid

In het laatste nummer van faro tijdschrift vertellen we over leren op de werkvloer. Daarin houden we een pleidooi voor het combineren van werken en leren, en voor het organiseren van meer leermomenten in de dagelijkse werking. Bij FARO hebben we de voorbije maanden een aantal nieuwe initiatieven uitgeprobeerd, en we delen hier graag onze ervaringen.

Microlearning time management

Net zoals velen hebben ook wij vaak tijd te kort. Om daarover bij te leren en elkaars ervaringen te delen, zijn we een leertraject gestart. Elke zes weken, tijdens het FARO-overleg bespreken we één aspect van timemanagement. De collega’s nemen op voorhand een korte leermodule door (3 minuten) en tijdens het overleg plannen we tien minuten in om hierover uit te wisselen. Kort, krachtig en verrijkend. (U kunt trouwens ook zo'n traject met uw team opstarten, meer daarover leest u hier)

De interne leesgroep

Samen lees je beter, en om die reden organiseren we enkele keren per jaar een interne leesgroep. Op de leesplank liggen belangrijke rapporten, grensverleggende artikels of inspirerende studies. Deze leesgroep is trouwens af en toe ook een filmclub als we samen een documentaire bekijken en bespreken. Tijdens onze bijeenkomsten delen we onze ervaringen en bekijken we wat FARO met deze nieuwe inzichten kan doen. Bovendien doen we suggesties voor een volgende editie. 

Intervisie adviesrol

Verschillende FARO-collega’s nemen een adviesrol op. Sommigen doen dat al jaren, anderen zijn er nog maar pas mee gestart. Drie keer per jaren delen we onze ervaringen daarover in een intervisiegroep. Hier leggen we concrete casussen aan elkaar voor en geven we elkaar heel wat concrete tips. Leerrijk en verbindend! We volgen daarbij dit intervisie stappenplan.

Samen ontwikkelen

Dit najaar lanceren we onze nieuwe vormingsmodules voor startende erfgoedwerkers: de verkenner. Voor de ontwikkeling hiervan stelden we een kleine werkgroep samen. Het doel was om van elkaar te leren waar het in ons vak allemaal om draait en hoe we dat konden doorgeven aan nieuwe collega’s. Een denk- en leertraject dus, zonder het zo te benoemen.

 

Wil u ook meer leermomenten op de werkvloer? Nog meer ideeën en tools vindt u in onze handleiding over kennistransfer bij vertrek. Of klop aan voor advies hierover, wij denken graag mee!

Jacqueline van Leeuwen