Hoe ondersteunt FARO uw beleidsplanningsproces?

Planning opmaken in een schema. Foto: Kelly Sikkema via Unsplash

Binnenkort is het weer zover: een nieuwe beleidsperiode nadert. Om u ten volle te kunnen ondersteunen, start FARO vanaf het najaar met een aantal nieuwe initiatieven:

 • We werken aan een aantal publicaties, waaronder een vernieuwd dossier op de Erfgoedwijzer (vanaf september), een trendboekje (januari 2022) en een overzicht van relevante cijferbronnen.
 • We lanceren een reeks korte, praktische webinars die elementen van het planningsproces toelichten (zie verder).
 • We ontwikkelen een reeks webinars over internationale trends (vanaf januari 2022).
 • We modereren een aantal collegagroepen (zie verder).
 • We organiseren individuele vragenuurtjes, waarvoor u kunt aankloppen bij Jacqueline van Leeuwen.

Webinarreeks: het beleidsplanningsproces

Deze webinarreeks van acht modules licht de verschillende onderdelen van het beleidsplanningsproces toe en vult de (toekomstige) informatie uit de Erfgoedwijzer aan met concrete praktijkvoorbeelden. Elke module duurt anderhalf uur en herhalen we eenmaal. U kunt dus zelf uw programma uitstippelen. Bovendien zijn deze webinars volledig gratis voor erfgoedorganisaties die een aanvraag voorbereiden voor de komende subsidieronde. Let op: u moet zich voor elk webinar wel apart inschrijven.

De basis: het beleidsplanningsproces in vogelvlucht

 • U kiest voor 16 september of 30 september.
 • In dit startwebinar bekijken we de logica van een beleidsplanningsproces en overlopen we de verschillende fasen. Heeft u nog nooit eerder een beleidsplan opgemaakt? Dan is dit webinar onmisbaar om mee te zijn. Meer ervaren beleidsplanschrijvers kunnen tijdens deze 90 minuten hun kennis weer even opfrissen.

Het bepalen van de missie, de visie en de stakeholders

 • U kiest voor 14 oktober of 22 november.
 • De missie verwoordt het fundament en definieert de organisatie. Ze geeft antwoord op de vraag: ‘Waar staan we voor?’ De visie bevat de droom voor de toekomst. Ze geeft antwoord op de vraag: ‘Waar gaan we voor?’ De missie en de visie samen moeten beide een antwoord geven op de vragen: ‘Voor wie werken we?’ en 'Welke stakeholders hebben daar baat bij?' 

Cijfers en surveys in een beleidsplanningsproces

 • U kiest voor 9 december of 17 januari.
 • Dit webinar valt uiteen in twee delen. In een eerste deel bieden we u een overzicht van bestaande databronnen en surveys die relevant kunnen zijn bij de opmaak van de bredere omgevingsanalyse. Daarna zoomen we dieper in op het gebruik van cijfers, statistieken en de mogelijke valkuilen die daarmee gepaard gaan. Het ene cijfer is immers het andere niet. En een kemel is vlug geschoten.

Participatieve methodieken in een beleidsplanningsproces

 • U kiest voor 16 december of 11 januari.
 • Een beleidsplan schrijft u niet alleen, en daarom is het belangrijk dat u goed nadenkt over inspraak. Dit webinar neemt participatie voor en achter de schermen als uitgangspunt. We geven u tips, werkvormen en voorbeelden.

Omgevingsanalyse: interne evaluaties met bijzondere aandacht voor collecties

 • U kiest voor 18 januari of 8 februari.
 • Uw eigen sterktes en zwaktes onderzoeken vormt een belangrijke stap in een beleidsplanningsproces. In dit webinar focussen we daarbij op de collectie. Een kritische analyse van haar samenstelling, haar erfgoedwaarden, de risico’s die haar omringen en uw huidige aanpak van het beheer en de preventieve conservatie bieden waardevolle input voor uw beleidsplan. Op basis daarvan kunt u immers acties en prioriteiten gaan bepalen. We geven u een overzicht van beschikbare tools en modellen voor zo’n analyse, zoals het waardegebaseerd collectierisicomanagement, een zelfevaluatie van het depot en van uw collectie-informatiebeheer.

Tussentijds samenvatten en conclusies trekken

 • U kiest voor 24 februari of 8 maart.
 • Bij het opmaken van een beleidsplan verzamelt u heel veel informatie, en dan kan het lastig zijn om door de bomen het bos nog te zien. Daarom is het handig om te werken met tussenproducten die de grote lijnen zichtbaar maken en samenvatten wat u heeft gevonden. Aan de hand van concrete cases geven we u een overzicht van dit soort van tussenlandingen.

Doelstellingen formuleren

 • U kiest voor 24 maart of 21 april.
 • In veel beleidsplanningstrajecten blijkt het opstellen van de doelstelling een wanhoopsfase. Want nu komt het erop aan uit een brede waaier van mogelijkheden te kiezen en die keuze goed te verwoorden. Strategische doelstellingen geven aan wat u wil realiseren, operationele doelstellingen geven aan hoe u dat kunt doen.

Het opmaken van een begroting een een meerjarenplan

 • Data nog te bepalen, najaar 2022.
 • In het najaar van 2022 volgen nog webinars over het opmaken van een begroting en een meerjarenplanning. Deze webinars worden verzorgd door Cultuurloket.

De collegagroepen

Naast de webinars kunt u als individuele organisatie ook aansluiten bij een collegagroep. Daar kunt u samen met collega’s uit andere organisaties ervaringen delen en elkaar inspireren. Als u wil deelnemen, dan neemt u contact op met het aanspreekpunt van uw deelsector:

Individuele en eenmalige vragenuurtjes zijn ook mogelijk: neem hiervoor contact op met Jacqueline van Leeuwen.

Foto: Kelly Sikkema via Unsplash

Jacqueline van Leeuwen