Focusgroep erfgoedwerkers van de 21e eeuw. Doet u mee?

Man met 3D-bril. Foto: Uriel Soberanes via Unsplash

De wereld verandert razendsnel. Dat betekent dat we andere kennis en vaardigheden nodig hebben dan tot nu toe het geval was. De voorbije jaren zijn er heel wat modellen ontwikkeld die de 21e-eeuwse vaardigheden globaal in kaart brengen. 

Simone Stoltz, docent Informatie en Media aan de Reinwardt Academie, onderzoekt wat dit betekent voor de erfgoedwereld. Welke 21e-eeuwse vaardigheden zijn relevant voor onze eigen werking? Welke attitude en kunde moeten erfgoedwerkers van de toekomst zeker bezitten? Tijdens een reeks focusgesprekken brengt Simone de verwachtingen vanuit de erfgoedwereld in kaart.

Op 23 mei komt ze naar FARO voor een Vlaamse focusgroep (van 13.00 tot 16.00) Neem deel en stel samen met Simone vast welke skills en mindsets nú belangrijk zijn. Inschrijven kan eenvoudig door een mailtje te sturen naar jacqueline.vanleeuwen@faro.be, graag voor 15 mei.

Foto: Uriel Soberanes via Unsplash

Jacqueline van Leeuwen