FARO's werking over competenties gaat internationaal

Europees netwerk. Foto: TheAndrasBarta via Pixabay

In een snel veranderende wereld is er nood aan specifieke competenties om het erfgoed duurzaam te blijven overdragen. De voorbije jaren investeerde FARO daarom in het ontwikkelen van beroepskwalificaties en opleidingen om erfgoedwerkers in spe voor te bereiden op nieuwe uitdagingen. Vanaf januari 2021 zetten we onze expertise ook internationaal in tijdens het vier jaar durende CHARTER-project. FARO kreeg, samen met 27 internationale partners, een Erasmusplus subsidie voor dit project. We vertellen er dus graag meer over.

Doelstellingen

CHARTER staat voor: Cultural Heritage Actions to Refine Training, Education and Roles.

Het project wil nagaan hoe op Europees niveau een brug kan worden gevormd tussen de noden in de sector en de vormingsinitiatieven voor toekomstige erfgoedwerkers. Het project versterkt de zichtbaarheid van erfgoed als culturele, sociale en economische kracht in Europa. 

CHARTER:

 • verzamelt strategische data/cijfermateriaal over de situatie op de Europese arbeidsmarkt voor erfgoed en brengt de uitdagingen voor de toekomst in kaart.
 • ontwikkelt competentieprofielen met generieke en specifieke erfgoedcompetenties (inclusief digitalisering en verduurzaming/vergroening van de sector).
 • bestudeert de bestaande opleidingsprogramma’s op Europees niveau en analyseert welke opleidingen ontbreken en welke nieuwe vormingsinitiatieven nodig zijn.
 • brengt innovatieve vormingsinitiatieven (formeel en non-formeel) in Europa en kaart en analyseert hun sterktes.
 • voert regionale pilootprojecten uit om vernieuwende methodieken uit te testen.
 • formuleert beleidsadvies voor overheden op verschillende niveaus (van regionaal tot Europees).
 • integreert de ervaringen in bestaande Europese kaders voor het beschrijven van competenties en opleidingen waardoor de erfgoedsector als economische speler zichtbaarder wordt in Europa.

Rol van FARO in dit project

Voortbouwend op onze ervaringen van de voorgaande jaren zal FARO meewerken aan:

 • het ontwikkelen van een methodologie om beroepen en competenties in erfgoed in kaart te brengen;
 • het in kaart brengen van de bestaande opleidingen en de noden die er zijn op de arbeidsmarkt;
 • het ontwikkelen van non-formele vormingsinitiatieven voor professionals die in de sector werken;
 • het monitoren en steunen van de kwaliteitszorg van het project;
 • het dissemineren van de resultaten van het project in Vlaanderen en Brussel.

Partners

28 internationale partners bundelen hun krachten en ervaringen. Deze partners situeren zich op verschillende niveaus (van regionaal tot internationaal) en vertegenwoordigen verschillende stakeholders (onderwijs, werkveld, belangenverenigingen, overheid). 

Onderwijs

 • Universitat de Barcelona, Spanje
 • Göteborgs Universitet, Zweden
 • Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, Italië
 • Università degli studi di Genova, Italië
 • Akademie der bildenden Künste Wien, Oostenrijk
 • Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland
 • Université Sorbonne Paris 13 Nord, Frankrijk

Koepelorganisaties

 • ENCATC
 • E.C.C.O.
 • Verband der Restauratoren e.V., Duitsland
 • ERRIN
 • NEMO
 • Deutscher Museumsbund
 • Finnish Heritage Agency
 • European Historic Houses aisbl
 • ICOMOS
 • Kultur und Arbeit, Duitsland
 • Veneranda Fabbrica del Duomo, Italië

Werkveld en beleid

 • Dep. of Culture, Heritage and the Gaeltacht, Ierland
 • An Chomhairle Oidhreachta - The Heritage Council, Ierland
 • Institute of Cultural Heritage, Slovenia
 • Romanian National Heritage Institute, Roemenië
 • Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Litouwen

Regionale overheden

 • ADRAL – Alentejo Regional Development Agency, Portugal
 • Basque Government, Spanje
 • Freie Hansestadt Bremen, Duitsland
 • Regione Toscana, Italië
 • Västra Götalands Läns Landsting, Zweden

Foto: TheAndrasBarta via Pixabay

Jacqueline van Leeuwen