Uit de schaduw: de ontwikkeling van kunst- en cultuureducatie in de vrije tijd in Vlaanderen

Foto: Hans Braxmeier via Pixabay

publiq lanceerde eind januari de publicatie Uit de schaduw: de ontwikkeling van kunst- en cultuureducatie in de vrije tijd in Vlaanderen. Deze publicatie zoomt in op verschillende aspecten uit de geschiedenis van kunst- en cultuureducatie, vanuit verschillende perspectieven.

Een overzicht, maar niet met als doel of pretentie om volledig te zijn. Wel wil de publicatie u als lezer informeren en vooral ook inspireren vanuit de expertise van mensen uit het veld en onderzoekers die betrokken waren en zijn bij kunst- en cultuureducatie in de vrije tijd.

De publicatie werd voor publiq samengesteld door Jan Staes en Tijl Bossuyt en bevat artikels van en interviews met negentien verschillende stemmen uit de brede sector.
De publicatie is gratis te downloaden via deze link

Website publiq

Foto: Hans Braxmeier via Pixabay 

Hildegarde Van Genechten