Erfgoed en onderwijs in dialoog

Tekstballon, Het Groot Onderhoud. Foto: Volodymyr Hryshchenko via Unsplash.com

Wie herinnert zich nog het onderzoeksrapport Erfgoededucatie in het Vlaamse onderwijs uit 2007? Altijd boeiend om terug te keren in de tijd, zeker als het om onderzoek gaat. Want waar stonden we toen? Wat werd toen als uitdagingen geformuleerd?

Het wordt nóg interessanter als we over de topics die toen in het onderzoek aan bod kwamen, opnieuw het gesprek aangaan om weer een fris beeld te krijgen van hoe het met erfgoededucatie is gesteld. Zien we dan een bepaalde evolutie? Of is er weinig tot niets veranderd?

Cover 'Erfgoededucatie in het Vlaamse onderwijs'

In het onderzoek uit 2007 werd ingezoomd op onder meer doelen en bereik van erfgoededucatie in onderwijs. Ook werden leerkrachten en erfgoedmedewerkers bevraagd over drempels die hen in de weg zaten om erfgoed en onderwijs met elkaar te verbinden. Dit onderzoek was alleszins een mijlpaal: voor het eerst werd erfgoededucatie in Vlaanderen onder de wetenschappelijke loep genomen.

Het onderzoek werd destijds geïnitieerd door het Agentschap Kunsten en Erfgoed, CANON Cultuurcel en het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed, en uitgevoerd door Universiteit Antwerpen in samenwerking met Xios Hogeschool Limburg.

Naar aanleiding van de Veldtekening Cultuureducatie 2021 knoopte FARO recent in vier focusgroepen het gesprek aan met het erfgoedveld over erfgoededucatie. In die gesprekken werd ingegaan op erfgoededucatie en hoe het zich manifesteert in het erfgoedveld: erfgoededucatie in brede zin naar diverse doelgroepen, maar ook specifiek naar het onderwijs. Hoe is het nu gesteld met het bereik van onderwijs? Welke drempels spelen (nog steeds)?

Deze gesprekken leverden een snapshot op van erfgoededucatie anno 2021 in het brede erfgoedveld. Wat als we dit beeld vergelijken met de resultaten van 2007? Wat leren we daaruit? We gaan er graag verder op door in de bijdrage Erfgoed en onderwijs: een stand van zaken tijdens het Groot Onderhoud op 30 november. Bent u benieuwd, maar bent u nog niet ingeschreven voor dit jaarlijkse ontmoetingsmoment voor het erfgoedveld? Lees dan hier het volledige programma en meld u zeker aan!

Foto: beeld op basis van Volodymyr Hryshchenko via Unsplash

Hildegarde Van Genechten