Plannen rond internationale samenwerking en nood aan een klankbord?

Vrouw schrijft in notitieboek. Foto: iqbal nuril anwar via Pixabay 

Het voorbije jaar was voor de Vlaamse cultureel-erfgoedorganisaties – naast hun 'normale' werking – gevuld met het voorbereiden, uitwerken en schrijven van hun beleidsplan voor de komende jaren.

De Strategische Visienota Cultureel Erfgoed formuleert enkele aandachtspunten die bij de toekenning van een werkingssubsidie getoetst worden. Een ervan is het inzetten op een rijk en divers cultureel-erfgoedlandschap door samenwerking en netwerking, ook op internationaal vlak. De verwachtingen voor deze internationale (samen)werking zijn uiteraard variabel voor elke soort van organisatie (bovenlokaal, landelijk …). 

Hebt u tijdens uw beleidsplanningsproces nood aan een klankbord voor uw plannen rond internationale samenwerking? Bent u op zoek naar een gesprekspartner over uw geplande acties op internationaal vlak? Neem dan contact op met henrike.radermacher@faro.be.

Foto: iqbal nuril anwar via Pixabay 

Henrike Radermacher