Verslagen conferentie: Heritage Care through Active Citizenship (23-24 maart 2009)

Niet-gouvernementele erfgoedorganisaties spelen een cruciale rol in het erfgoedveld. Recente internationale conventies (UNESCO, Raad van Europa ...) zijn zich hiervan ten volle bewust en erkennen het belang van vrijwilligers en, breder, de civil society, in de zorg voor en de ontsluiting van erfgoed.

Op 23 en 24 maart 2009 vormde het Erfgoedcentum Lamot (Mechelen) het decor voor een grootschalige conferentie, ‘Heritage Care through Active Citizenship’. Ruim 180 deelnemers uit heel Europa bogen zich over de vraag wat erfgoedvrijwilligers kunnen betekenen voor de samenleving en het erfgoed. De conferentie bood een uniek platform om ervaringen en praktijkvoorbeelden uit te wisselen. Enkele thema’s die tijdens de conferentie aan bod kwamen, waren ondersteuning voor erfgoedvrijwilligers, internationale netwerkvorming, erfgoededucatie, de zorg voor immaterieel erfgoed en de interculturele dialoog.

Het initiatief tot deze conferentie lag bij Heemkunde Vlaanderen, VCM-Contactforum voor Erfgoedverenigingen en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.

Op de website van de conferentie kan u nu de presentaties bekijken.

Gregory Vercauteren