Verslagbundel: het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog

2014-18. 100 jaar Groote Oorlog

Tussen 28 februari en 3 mei 2012 organiseerden FARO en het projectsecretariaat ‘100 jaar Groote Oorlog’ in de vijf provincies een reeks workshops 'Het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog. 100 jaar Groote Oorlog (2014-2018)'. De klemtoon van de workshops lag op het dagelijks leven in bezet gebied en de vraag hoe een cultureel-erfgoedwerking rond dit gegeven kan worden uitgebouwd. De resultaten van deze workshops hebben we nu gebundeld in een uitgebreide verslagbundel.

In totaal namen zo’n 350 deelnemers aan de reeks workshops deel. Het was een bont gezelschap van archivarissen, museummedewerkers, erfgoedconsulenten en -coördinatoren, lokale cultuurbeleidcoördinatoren, erfgoedvrijwilligers, privéverzamelaars, onderzoekers, maar ook deelnemers uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk en de (amateur)kunsten. Naast lezingen en een praktijkvoorbeeld uit de eigen provincie, konden de deelnemers onderling tips en ervaringen uitwisselen, projecten en vragen aan elkaar voorleggen en oproepen lanceren. Op deze manier kwam er heel wat informatie boven tafel. Aangezien de vele tips, plannen, vragen en oproepen niet alleen interessant zijn voor de deelnemers van de workshops, hebben de initiatiefnemers ervoor gekozen om dit alles te bundelen in een uitgebreide verslagbundel.

Ook de documenten en presentaties die op de vijf workshops zijn voorgesteld kan u downloaden via deze link.
 

Gregory Vercauteren