Verslag studiedag '100 jaar Groote Oorlog | Erfgoed, herdenking en herinnering' (16 juni 2011)

100 jaar Groote Oorlog 2014-2018

Talloze erfgoedwerkers, lokale cultuurprofessionals en toerismewerkers zijn nu al projecten op touw aan het zetten om het begin van WO I te herdenken. Nu de laatste ooggetuigen en veteranen zijn verdwenen, stellen zich echter vragen hoe we op een hedendaagse en zinvolle wijze met deze oorlog kunnen omgaan. Hoe kunnen we inspelen op de aanzwellende publieke belangstelling voor de Eerste Wereldoorlog, maar tegelijk het respect behouden voor de miljoenen slachtoffers die in 1914-1918 zijn gevallen? Kunnen we vandaag nog lessen trekken uit dit oorlogsverleden? En hoe kunnen we die boodschap dan overdragen aan jongere generaties?

Op 16 juni 2011 organiseerden FARO en het projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog een studiedag over de herdenkingspraktijken rond WO I. Met deze studiedag wilden we uitnodigen tot reflectie en een referentiekader aanbieden over de herdenkingspraktijken rond de Eerste Wereldoorlog. In het  voormiddaggedeelte schetsten twee keynotesprekers de meest opvallende evoluties in de herinnering rond de Eerste  Wereldoorlog, van vroeger tot nu. In de namiddag gingen we verder in op enkele spanningsvelden die zich vandaag kunnen manifesteren bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.

De twee keynotelezingen, de verslagen van de parallelle namiddagsessies en de presentaties van namiddagsessie 2 kunt u nu downloaden.

Gregory Vercauteren