Verslag 'Samen iets apart?', ondersteuningstraject voor intergemeentelijk samenwerken in cultuur en erfgoed

FARO, LOCUS en VVSG sloegen begin 2013 de handen in elkaar voor een traject over intergemeentelijke samenwerking binnen cultuur en erfgoed. Met dit traject wilden we een aantal instrumenten en concrete tips meegeven om de meerwaarde en de slagkracht van uw intergemeentelijk samenwerkingsverband te vergroten. Dit traject bestond uit drie bijeenkomsten, waarvan we telkens een uitgebreid verslag hebben gemaakt. De verslagen en bijhorende powerpointpresentaties stellen we nu ook online beschikbaar.

Intergemeentelijk samenwerken zit in de lift. Het voorbije decennium zijn er binnen de cultuur- en erfgoedsector alleen al tientallen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ontstaan over verschillende thema’s. Denk aan cultureel erfgoed, cultuurcommunicatie, bibliotheekbeheer, archeologie, onroerend erfgoed ... En samenwerking kan ook mooie vruchten afwerpen; lokale besturen kunnen zo adequaat inspelen op een aantal gemeenschappelijke uitdagingen en hun dienstverlening naar de eigen bevolking nog versterken.

Aan de andere kant is intergemeentelijk samenwerken niet eenvoudig. Het vraagt een hele evenwichtsoefening om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en alle besturen gelijk te bedienen. En als professional bent u misschien rotsvast overtuigd van de meerwaarde van de samenwerking, maar zijn alle beleidsmakers in uw gemeente dat wel? Er zijn vandaag zoveel intergemeentelijke samenwerkingsverbanden dat heel wat lokale beleidsmakers het bos door de bomen niet meer kunnen zien.

Het traject bestond uit drie sessies, waarin we ons telkens focusten op een vraag:

  • Regioscreening en interne staatshervorming. Kans, noodzaak of bedreiging?
  • Hoe kunt u beleidsmakers optimaal betrekken bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband?
  • Hoe kunt u uw stakeholders een plaats geven in het intergemeentelijk samenwerkingsverband?


Van elke sessie maakten we een uitgebreid verslag via een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrieven gaven we ook bijkomende informatie over de regelgeving rond intergemeentelijk samenwerken. De drie nieuwsbrieven, met de bijlages, kunt u hieronder downloaden.


Wilt u meer weten over dit traject? Of over intergemeentelijk samenwerken binnen cultuur en erfgoed? Neem dan contact op met de initiatiefnemers:
Gregory Vercauteren (FARO)
Miek De Kepper (LOCUS)
Hilde Plas (VVSG)
 

Gregory Vercauteren