Uit de praktijk: pop-up & sporterfgoed in Brugge

In Brugge bouwen de erfgoedcel en het stadsarchief een duurzame werking uit rond sporterfgoed. Met de steun van de sportdienst, zijn ze met de verschillende sportverenigingen in zee gegaan. De voorbije jaren is er heel wat werk achter de schermen verzet, vooral rond de zorg voor het papieren erfgoed van deze verenigingen. Nu komen de partners naar buiten met een opvallende pop-uptentoonstelling. Daar kunt u de voornaamste blikvangers uit de collecties van de sportverenigingen bewonderen. Een inspirerend voorbeeld, ook voor andere steden en gemeenten.

Al sinds 2011 zet de erfgoedcel in op de zorg van sporterfgoed. Dit heeft ze steeds gedaan in samenwerking met andere partners, zoals de sportdienst, de sportraad, het stadsarchief en Archiefbank Vlaanderen. Deze partners sensibiliseerden de voorbije jaren de Brugse sportverenigingen om aandacht te besteden aan hun erfgoed. Een tiental sportverenigingen gaf blijk van grote interesse en engageerde zich om duurzaam zorg te dragen voor hun papieren archief. Zij duidden een erfgoedverantwoordelijke aan en groeiden zo uit tot ware ambassadeurs van het sporterfgoed.

In september 2016 komen zij naar buiten met een pop-uptentoonstelling. Daar kunt u enkele blikvangers uit de collecties van de sportverenigingen bewonderen. De verenigingen vertellen er ook over de stappen die zij als 'kersverse' erfgoedzorgers hebben gezet. Wie weet enthousiasmeren ze ook andere verenigingen om zelf aan de slag te gaan met hun sportverleden.

Meer informatie vindt u op de website van de Erfgoedcel Brugge.

Gregory Vercauteren