Studiedag Faro-conventie, participatie en het lokale erfgoedbeleid. Save the date!

Europees Jaar voor het Cultureel Erfgoed

De waarde van erfgoed voor de samenleving en de participatie van de samenleving bij erfgoed vormen de grondslagen van de Faro-conventie. Op 16 januari 2018 organiseert de Vlaamse overheid samen met FARO, Herita en de VVSG een studiedag over lokaal beleid en de Faro-conventie.

Op deze studiedag reiken we vernieuwende modellen en voorbeelden aan om erfgoedgemeenschappen actief te betrekken bij het uitvoeren van het (inter)gemeentelijk erfgoedbeleid. De studiedag is bedoeld voor cultureel-erfgoedcellen, intergemeentelijke onroerend-erfgoeddiensten en hun besturen.

In de voormiddag zullen verschillende sprekers ingaan op de betekenis van het verdrag voor het erfgoedbeleid en een overzicht geven van de verschillende participatiemogelijkheden. In de namiddag maakt u kennis met een gevarieerd palet van goede praktijkvoorbeelden. In de sessies wordt getoond hoe (beleids-)participatie kan gerealiseerd worden in de intergemeentelijke erfgoedwerking. We voorzien bovendien voldoende tijd om ideeën uit te wisselen en vragen te stellen.

Het concrete programma maken we bekend in de loop van dit najaar, maar schrijf 16 januari 2018 alvast in uw agenda.

  • Wanneer: 16 januari 2018
  • Locatie: Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel
  • Doelpubliek: erkende onroerend-erfgoedgemeenten, intergemeentelijke cultureel-erfgoedcellen, intergemeentelijke onroerend-erfgoeddiensten en hun lokale besturen

De dag wordt georganiseerd door het agentschap Onroerend Erfgoed, het Departement Cultuur, Jeugd en Media, en FARO, in nauwe samenwerking met Herita en VVSG.

Gregory Vercauteren