PARCUM zoekt verhalen over kapelletjes

Kapel van het Heiken, Vorselaar. John Scholte via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Vlaanderen telt zo’n 15.000 kapelletjes, van kleine gevelbeeldjes over staakkapelletjes tot grote veldkapellen. Veel van deze kapellen herbergen bijzondere objecten, zijn bouwkundig interessant en zijn vaak onlosmakelijk verbonden met eeuwenoude tradities en verhalen. PARCUM, de landelijke dienstverlener voor religieuze kunst en cultuur in Vlaanderen, start daarom met een grootschalig project over kapelletjes en hun erfgoed.

“De naar schatting 15.000 kapelletjes zijn vaak door lokale geschiedkundigen beschreven, maar een systematisch overzicht bestaat vandaag niet,” vertelt projectcoördinator Bert Verheyden, “Bovendien kregen hun inboedel, tradities en verhalen relatief minder aandacht. Met tal van partners maken we daarom de komende maanden werk van een inventaris van alle kapelletjes in Vlaanderen en het erfgoed dat eraan verbonden is.”

Het project zal uiteindelijk tot een referentiewebsite leiden. Hierop zal alle informatie over kapelletjes in Vlaanderen gebundeld worden. Daarnaast ontwikkelt PARCUM een toolbox om zelf aan de slag te gaan met kapelletjes. "Met het project wilt PARCUM nieuwe initiatieven waarbij kapellen centraal staan extra stimuleren. En die hoeven niet per definitie religieus van aard te zijn," besluit Verheyden.

In het voorjaar van 2023 vindt een grote sensibiliseringscampagne plaats. Een belangrijk onderdeel hiervan is de lancering van een inspirerend boek over diverse Vlaamse kapelletjes en de verbondenheid met de lokale gemeenschap.

“Veel kapellen spelen vandaag nog een belangrijke rol in de buurt,” vertelt Jonas Danckers, adviseur religieus erfgoed bij PARCUM, “Jaarlijks vinden er bij deze kapellen nog heel wat tradities en praktijken plaats. Denk maar aan bloemen plooien, zandmotieven maken, processies, zangmomenten … Met dit boek willen we de verhalen, tradities, objecten en gevoelens die hieraan verbonden zijn bundelen."

PARCUM is nog op zoek naar mensen die hun geluk, verdriet, verlangens of bezorgdheden delen aan of via een kapelletje. Hebt u een kapel in uw buurt waaraan een mooie traditie, een bijzonder verhaal of interessante buren verbonden zijn? Laat het weten aan PARCUM.

Voor dit project geniet PARCUM de steun van de Vlaamse overheid en tal van andere partners.

Foto: Kapel van het Heiken, Vorselaar. John Scholte via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Gregory Vercauteren
Vrije tags
religieuze volkscultuur; religieus erfgoed
Trefwoorden
Erfgoedzorg en -beheer
Immaterieel erfgoed
Lokaal erfgoedbeleid
Onderzoek en innovatie
Publiekswerking en participatie
Type
Opening / lancering
Sectoren
Erfgoedcellen
Erfgoedverenigingen
Dienstverlenende erfgoedorganisaties
Immaterieel-erfgoedorganisaties
Onroerend-erfgoedsector