Leestip: cultuur, jeugd, sport en erfgoed in het meerjarenplan

Hoe zal het lokaal vrijetijdsbeleid er in de toekomst uitzien? Welke trends en maatschappelijke evoluties komen er op ons af? En vooral: hoe kunnen we er op inspelen via het meerjarenplan en de beleids- en beheerscyclus? Een antwoord op deze en andere vragen leest u in een handige pocket die de VVSG heeft samengesteld.

Het is een tendens binnen heel wat lokale besturen: erfgoed wordt, als onderdeel van cultuur, ingeschaald in een breder vrijetijdsbeleid. Dit houdt in dat cultuur, jeugd, sport en erfgoed in eenzelfde afdeling of departement worden ondergebracht, aangestuurd door één afdelingshoofd. Vandaag zijn er al een handvol Vlaamse gemeenten met een vrijetijdscoördinator. Met de beleids- en beheerscyclus ziet het ernaar uit dat deze tendens de volgende jaren nog zal worden versterkt.

De samenwerking tussen de verschillende vrijetijdssectoren is natuurlijk niet evident, omdat ze alle hun eigen kenmerken en cultuur hebben. Toch hebben deze diensten meer raakpunten dan je op het eerste zicht zou denken. Allemaal staan we voor de vraag hoe we kunnen inspelen op een snel verkleurende en vergrijzende samenleving. Ook thema’s zoals de economische crisis of duurzaamheid leven evenveel binnen een jeugddienst als een erfgoedcel bijvoorbeeld.

De VVSG stelde een inspiratiegids samen over de plaats van het vrijetijdsbeleid in de gemeente en het gemeentelijk meerjarenplan. Deze gids beschrijft een aantal trends en hun mogelijke impact op de vrijetijdssectoren. Ook  krijgt u voorbeelden van hoe u concreet op deze trends kunt inspelen via het meerjarenplan. Verder bevat deze publicatie basisinformatie over de gemeentefinanciën, de beleids-en beheerscyclus en de gemeentelijke planningsaanpak.

Ook FARO werkte mee aan deze gids, samen met LOCUS, VVJ en ISB. De publicatie is een afgeleide van een succesvolle vormingsreeks die deze vier organisaties en de VVSG samen organiseerden in het najaar van 2012.

De publicatie kunt u bestellen bij uitgeverij Politeia.
 

Gregory Vercauteren
BBC meerjarenplan vrijetijdsbeleid